Letselschade na motorongeluk

Wij claimen waar u recht op hebt!

Heeft u een verkeersongeval gehad met de motor?

Als motorrijder bent u erg kwetsbaar in het verkeer. U heeft niet de (fysieke) bescherming zoals een automobilist die heeft en u moet veel meer anticiperen in het verkeer. Helaas gaat er toch nog wel eens wat mis met een ongeval als gevolg. Als u als motorrijder betrokken raakt bij een verkeersongeval is de kans op letselschade erg groot.

Denk bijvoorbeeld aan een whiplash, hersenletsel, breuken, kneuzingen en letsel aan je gezicht.

Wat kunnen wij voor u doen na een motorongeluk?

Jurilex Letselschade biedt u direct gratis juridische hulp na een motorongeval. Als er sprake is van een aansprakelijke derde partij, dan is het mogelijk om uw schade als gevolg van een ongeval op deze aansprakelijke partij te verhalen. De aansprakelijke partij betaalt de schadevergoeding en de juridische kosten.

In de wet is namelijk bepaald als u schade lijdt door de schuld van een ander, diegene aansprakelijk is voor de geleden schade. Hieronder vallen ook de (redelijke) juridische kosten die gemaakt moeten worden voor het claimen van de letselschade. Onze kosten worden dus door de aansprakelijke (tegen)partij betaald. Dit gaat niet ten koste van de hoogte van uw schadevergoeding. Wij dienen onze kosten rechtstreeks bij de aansprakelijke tegenpartij. U zal van ons nooit een factuur ontvangen.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Jurilex Letselschade zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Lees de ervaringen van anderen die u voor gingen

Zo werkt letselschade claimen bij ons

1
Losse blokken – 4 Stappen

Ontvang gratis advies bij letselschade

2
Losse blokken – 4 Stappen

Bepalen aansprakelijkheid

3
Losse blokken – 4 Stappen

Voorschot van schadeclaim bepalen

4
Losse blokken – 4 Stappen

Indienen schadeclaim + nazorg

Soorten schadevergoedingen bij een motorongeluk

Bij letsel zijn er 2 soorten schadevergoedingen; materiële schade en immateriële schade. Onder de materiële schadevergoeding vallen alle schades die direct in geld uit te drukken zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Schadeformulier: dit is verplicht;
 • Een brief waarin je de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw letsel;
 • Verklaringen van betrokkenen en getuigen;
 • Politierapporten (als dit van toepassing is);
 • Foto’s of video’s van getuigen, camerabeelden etc.

Naast de vergoeding voor de materiële schade heeft u ook recht op vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen. De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet direct in geld uit te drukken zijn, zoals bijvoorbeeld:

 • leed;
 • pijn;
 • gederfde levensvreugde.

Is de tegenpartij aansprakelijk voor uw schade?

Motorrijders vallen onder de normale regels van het bewijsrecht. Als motorrijder moet u kunnen aantonen dat de schuld van het ongeval niet bij u ligt. Een tegenpartij die een verkeersfout heeft gemaakt is wettelijk aansprakelijk en dient uw schade als gevolg van het motorongeval te vergoeden. Voorbeelden van verkeersfouten bij motorongelukken zijn onder andere: voorrangsfout, onverwachte manoeuvre, te weinig afstand houden, plotseling afslaan, uit een uitrit komen en te hard rijden.

Naast de schuld van het ongeval moet u ook bewijzen dat uw schade het gevolg is van dit ongeval. Dit heet ‘causaal verband’ en is vaak goed aan te tonen bij materiële schade. Ook bij letselschade zoals een botbreuk of kneuzing is het door een arts vast te stellen. Dit medisch bewijsmateriaal kunnen wij voor u opvragen bij de arts. Bij immateriële schade is het trouwens vaak lastiger om dit causale verband te kunnen leggen.

Wilt u direct weten of u recht hebt op een schadevergoeding? Vul het schadeformulier in.

letselschadespecialist mevrouw Asma werkzaam bij Jurilex Letselschade

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen vaak al binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button