Letselschade na een scooter-ongeluk

Wij claimen waar u recht op hebt!

Verkeersongeval met de scooter gehad?

Als bromfietser of scooterrijder bent u erg kwetsbaar in het verkeer. Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval zal de schade al snel behoorlijk groot kunnen zijn en een enorme impact hebben.

Als gevolg van een verkeersongeval kunt u verschillende soorten letsel oplopen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een whiplash, hersenletsel, breuken, kneuzingen en letsel aan uw gezicht.

Bromfietsers en scooterrijders vallen onder de normale regels van het bewijsrecht. Dat houdt in dat u de eis tot schadevergoeding moet onderbouwen met bewijs. U moet aantonen dat de schuld van het ongeval niet bij u, maar bij de wederpartij ligt. Ofwel de aansprakelijke partij. Als niet-specialist is dit een tijdrovend proces, deskundige hulp is dus gewenst.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Jurilex Letselschade zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Scooterongeluk gehad door een slecht wegdek?

Als bromfietser of scooterrijder heeft u wel eens te maken met een slecht wegdek. Als u ten val komt als gevolg van dit slechte wegdek kan u mogelijk de wegbeheerder aansprakelijk stellen. De wegbeheerder moet er namelijk voor zorgen dat u als bromfietser /scooterrijder veilig over de weg kan rijden.

Als u schade oploopt als gevolg van scheuren in het wegdek, dan heeft u recht op een schadevergoeding als we kunnen aantonen dat er sprake is van een onveilige situatie.

Welke schade en letselschade worden vergoed?

Meestal zal u moeten aantonen dat de tegenpartij een verkeersfout heeft gemaakt. Een tegenpartij die een verkeersfout heeft gemaakt is wettelijk aansprakelijk en dient uw schade als gevolg van het ongeval te vergoeden.

Naast de schuld van het ongeval moet u ook bewijzen dat de geleden schade het gevolg is van het ongeval. Dit wordt causaal verband genoemd en is goed aan te tonen als het gaat om materiële schade.
Bij immateriële schade of letselschade is dit vaak een stuk moeilijker, maar een botbreuk, kneuzing of whiplash is bijvoorbeeld wel door een arts vast te stellen. Jurilex Letselschade kan dit medische bewijslast voor u opvragen bij de arts.

Materiële schade

Bij letsel zijn er 2 soorten schadevergoedingen; materiële schade en immateriële schade. Onder de materiële schadevergoeding vallen alle schades die direct in geld uit te drukken zijn. Denk hierbij aan:

 • Inkomensschade ofwel verlies van verdienvermogen als gevolg van arbeidsongeschiktheid;
 • ziekenhuiskosten;
 • kosten van medische behandelingen;
 • kosten van revalidatie;
 • reiskosten;
 • telefoonkosten en portokosten;
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak.

Immateriële schade

Naast de vergoeding voor de materiële schade heeft u ook recht op een vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken. De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Bij immateriële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen, zoals leed, pijn of gederfde levensvreugde.

Wilt u direct weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Vul het schadeformulier in.

Zo werkt letselschade claimen bij ons

1
Losse blokken – 4 Stappen

Ontvang gratis advies bij letselschade

2
Losse blokken – 4 Stappen

Bepalen aansprakelijkheid

3
Losse blokken – 4 Stappen

Voorschot van schadeclaim bepalen

4
Losse blokken – 4 Stappen

Indienen schadeclaim + nazorg

Lees de ervaringen van anderen die u voor gingen

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button