Letselschade na fietsongeval

Letselschade opgelopen na een fietsongeval?

Aangereden op de fiets?

Wanneer u met de fiets bent aangereden door een motorvoertuig, dan is de eigenaar of de houder van de sterke verkeersdeelnemer (motorvoertuig) aansprakelijk voor de schade. Zowel fietsers als voetgangers worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermd bij een aanrijding (fietsongeluk) met een sterke verkeersdeelnemer. Alle schade die u door het fietsongeluk heeft opgelopen, zoals schade aan de fiets en persoonlijke verwondingen, worden vergoed door de verzekering van de tegenpartij.

Als u een schadevergoeding wilt claimen moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Bij het claimen van een letselschadevergoeding is het verstandig om een letselschadebureau of specialist in te schakelen. De letselschadespecialisten van Jurilex Letselschade geven advies over de schadevergoeding, helpen bij de aansprakelijkstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Jurilex Letselschade zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Fietser of voetganger aangereden door auto

Wanneer u als fietser of voetganger op een openbare weg wordt aangereden door een auto, is de eigenaar of de houder van de sterke verkeersdeelnemer (motorrijtuig) 100% aansprakelijk voor de schade. Er zijn een aantal situaties waarin hiervan kan worden afgeweken.

 • Wanneer de eigenaar van het motorvoertuig overmacht aan kan tonen
 • Wanneer sprake is van eigen schuld bij de benadeelde (de fietser/voetganger)

Wanneer de eigenaar van het motorvoertuig geen overmacht aan kan tonen en de fietser of voetganger geen eigen schuld heeft aan het ongeluk, dan moet de eigenaar van het motorvoertuig 100% van de geleden schade vergoeden.

Schadevergoeding bij eigen schuld fietser

Van eigen schuld bij de fietser is sprake wanneer het fietsongeval mede aan het verkeersgedrag van de fietser te wijten is, zoals door rood rijden of ’s avonds zonder licht fietsen.

Voorwaarde is wel dat de fietser 14 jaar of ouder is. Wanneer er sprake is van eigen schuld bij de fietser, dan krijgt de fietser nog steeds minimaal 50% van de schade vergoed. De eigenaar van de auto zal dan minimaal 50% van de geleden schade moeten vergoeden.

Kinderen jonger dan 14 jaar, die betrokken zijn bij een ongeval waarbij zij zijn aangereden door een auto, motorfiets, bromfiets of scooter, hebben altijd recht op volledige schadevergoeding (100 %). Ook wanneer zij zelf schuldig zijn aan het ontstaan van het ongeval.

Overmacht

De bestuurder van een motorvoertuig is alleen bij overmacht niet aansprakelijk voor de schade van de fietser/voetganger. Bij overmacht moet de bestuurder van een motorvoertuig aantonen dat het onmogelijk was om het ongeval te voorkomen en dat hem niks te verwijten valt. Dit is in de praktijk heel moeilijk te bewijzen, omdat een automobilist altijd rekening moet houden met het onvoorziene en onverwachte gedrag van een fietser of voetganger.

Lees de ervaringen van anderen die u voor gingen

Zo werkt letselschade claimen bij ons

1
Losse blokken – 4 Stappen

Ontvang gratis advies bij letselschade

2
Losse blokken – 4 Stappen

Bepalen aansprakelijkheid

3
Losse blokken – 4 Stappen

Voorschot van schadeclaim bepalen

4
Losse blokken – 4 Stappen

Indienen schadeclaim + nazorg

Wat kan ik claimen aan schadevergoeding?

Volgens het Nederlands recht dient alle schade die voortvloeit uit het fietsongeval waarvoor een ander aansprakelijk is te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Vergoeding voor materiële schade

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld:

 • inkomensschade ofwel verlies van verdienvermogen als gevolg van arbeidsongeschiktheid;
 • ziekenhuiskosten;
 • kosten van medische behandelingen;
 • kosten van revalidatie;
 • reiskosten;
 • telefoonkosten en portokosten;
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak.

Vergoeding voor immateriële schade

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld:

 • leed;
 • pijn;
 • gederfde levensvreugde.

Gratis juridische bijstand na een verkeersongeval

Jurilex Letselschade biedt u direct gratis juridische hulp na een verkeersongeval. Als er sprake is van een aansprakelijke derde partij, dan is het mogelijk om uw schade als gevolg van een ongeval op deze aansprakelijke partij te verhalen.

De aansprakelijke partij betaalt de schadevergoeding en de juridische kosten. In de wet is namelijk bepaald als u schade lijdt door de schuld van een ander, diegene aansprakelijk is voor de geleden schade.

Hieronder vallen ook de redelijke juridische kosten die gemaakt moeten worden voor het claimen van de letselschade.

Onze kosten worden dus door de aansprakelijke (tegen)partij betaald. Dit gaat niet ten koste van de hoogte van uw schadevergoeding.

Schadevergoeding

ent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van uw letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kan gegevens achterlaten via het contactformulier onderaan de pagina.

letselschadespecialist mevrouw Asma werkzaam bij Jurilex Letselschade

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen vaak al binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button