Terug naar overzicht
± 4 min

Ongeval op de bouwplaats. Wat nu?

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval op de bouwplaats en hebt u hierbij letsel opgelopen? 

U hebt dan naar alle waarschijnlijkheid recht op een vergoeding van uw letselschade.

Jurilex Letselschade staat u kosteloos bij om uw werkgever aansprakelijk te stellen en uw letselschade te verhalen.

Wat te doen na ongeval op de bouwplaats?

Hieronder twee aandachtspunten die belangrijk zijn nadat u een ongeval op de bouwplaats is overkomen:

  • Allereerst meldt u het ongeval bij uw leidinggevende en laat u uw letsel zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 48 uur) beoordelen door een arts (huisarts of een arts in het ziekenhuis) of therapeut. 
  • Verder is het van belang dat uw werkgever een ongevalsrapportage opstelt. Vraag hem dat te doen! Als uw werkgever dat niet doet verzamel dan zoveel mogelijk verklaringen van collega’s/getuigen.

Wie is aansprakelijk voor een ongeval op de bouwplaats?

Een werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk bij een ongeval op de bouwplaats.

Een werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkplek. Daaronder valt ook dat de apparaten waarmee gewerkt wordt veilig zijn. 

Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werkplek veilig in te richten, dan is hij niet aansprakelijk. Dit komt echter zelden voor bij een ongeval op de bouwplaats.

Eigen schuld bij werknemer?

Wat ook goed om te weten is dat bij ongevallen op de bouwplaats er geen eigen schuld kan zijn aan de zijde van de werknemer, behalve als er sprake is van opzet of roekeloosheid.

Dit geldt overigens voor alle ongevallen op het werk. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het komt zeer zelden voor dat de werkgever dit kan aantonen.

Belang van een deskundig letselschadebureau

Werkgevers en hun verzekeraars stellen vaak dat er aan de zorgplicht is voldaan terwijl dat niet zo is. Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige partij, zodat alles in goede banen wordt geleid en u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. 

Het inschakelen van Jurilex Letselschade heeft voor u een toegevoegde waarde, want wij doen onder andere het volgende voor u:

  • wij stellen namens u de werkgever aansprakelijk;
  • wij verzamelen de benodigde medische informatie (om het verband tussen ongeval en letsel aan te tonen);
  • wij berekenen uw letselschade;
  • gedurende de behandeling van uw letselschadezaak claimen wij bij de aansprakelijke partij voorschotten voor u.

Onze werkzaamheden zijn geheel kosteloos voor u, omdat wij onze kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. Onze hulp is dus gratis!

Mocht u meer informatie willen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op! U bereikt ons op 0880 112 112 of info@jurilex.nl. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier.

Geschreven door