Verlies verdienvermogen letselschade uitgelegd

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ernstig ongeval met letselschade, dan loopt u daarbij niet alleen gezondheidsschade, maar ook financiële schade op. Deze schade is het gevolg van de klachten en beperkingen die u na het ongeval parten spelen.

De grootste schadepost in een letselschadezaak is meestal het verlies van verdienvermogen. Hieronder worden verstaan de inkomsten die u zonder ongeval had kunnen verdienen. Deze schade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij.

Wat is verlies van verdienvermogen?

Verlies van verdienvermogen, ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd, treedt op als u letsel oploopt door een ongeval, waardoor u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor loopt u inkomsten mis.

Deze schade kan oplopen tot een flink bedrag. Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, zal deze schade door de aansprakelijke partij aan u gecompenseerd moeten worden.

Vaststelling van verlies aan verdienvermogen

Als u na een ongeval minder of helemaal niet meer kunt werken, dan komt er over het algemeen minder salaris binnen. Na een periode van doorgaans twee jaar, kan u nog verder terugvallen in inkomsten, bijvoorbeeld wanneer uw arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en er een uitkering moet worden aangevraagd.

De vaststelling van het verlies van verdienvermogen is specialistenwerk. Er wordt gekeken naar de inkomsten die u voor het ongeval verdiende en er wordt een aannemelijke hypothetische situatie geschetst van hoe uw inkomsten zich zonder ongeval zouden hebben kunnen ontwikkelen.

Daarbij wordt rekening gehouden met uw arbeidsverleden, opleidingen, persoonlijke ambities en talenten en beschikbare kansen op de arbeidsmarkt.

Het gaat om meer dan alleen misgelopen salaris

De schadepost verlies van verdienvermogen houdt meer in dan alleen salaris. Ook moet rekening worden gehouden eventuele misgelopen secundaire inkomensbestanddelen, zoals een auto van de zaak, eventuele (automatische) salarisverhogingen, aftrekposten van uw hypotheek, bijdrage aan uw ziektekostenverzekering, uw pensioenregeling en (vergoeding van) de kosten van kinderopvang.

In vrijwel alle gevallen van arbeidsongeschiktheid is er naast verlies van verdienvermogen ook sprake van pensioenschade. Uw verminderde inkomsten zijn immers ook van invloed op de hoogte van uw uiteindelijke pensioen. Ook deze financiële schade moet zorgvuldig berekend worden, zodat u na verloop van tijd niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Hulp bij het verhalen van verlies van verdienvermogen

U kunt ervoor zorgen dat u al uw financiële schade vergoed krijgt, door de hulp in te schakelen van een in letselschade gespecialiseerde belangenbehartiger, zoals Jurilex Letselschade. Voor de correcte berekening van verlies van verdienvermogen werken we samen met gecertificeerde rekenkundigen, waardoor u er gerust op kan zijn dat de schade die wij namens u claimen correct is.

Wilt u meer informatie of wilt u uw letselschadezaak aan ons voorleggen? Neem gerust contact op met Jurilex Letselschade. Wij staan voor u klaar!

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button