Bent u vanwege letselschade opgenomen in een ziekenhuis of behandelcentrum? U kunt daarvoor een vergoeding claimen.

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Als u een ongeval heeft meegemaakt met ernstig letsel, dan bent u vaak tijdelijk opgenomen geweest in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum.

De kosten worden gedekt door uw zorgverzekering, maar er zijn overige kosten die onder uw schadeclaim vallen. De schadepost ziekenhuisdaggeldvergoeding vragen we namens u aan bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Jurilex Letselschade maakt het voor u in orde.

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per dag en is bedoeld om de extra kosten te dekken die u maakt tijdens uw verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Er bestaat een ziekenhuisdaggeldvergoeding en een revalidatiedaggeldvergoeding. Deze vergoedingen staan los van de bijdrage van uw zorgverzekering en de eventuele bijdrage uit hoofde van de Wet langdurige Zorg (Wlz).

De hoogte van de vergoedingen

De hoogte van de daggeldvergoedingen wordt jaarlijks vastgelegd in de Richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding van De Letselschade Raad. U ontvangt in 2023 een bedrag van €35,- per dag bij opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor opname in een revalidatiecentrum bedraagt €18,- per dag.

Als u meent dat u om goede redenen hogere kosten maakt, en u kunt dat ook aantonen, dan wordt de vergoeding die u ontvangt op basis van de werkelijke schade vastgesteld. Jurilex helpt u hierbij

 

De schadepost daggeldvergoeding is om de volgende extra kosten te dekken:

 • Kosten van de aanschaf van slaapkleding
 • Kosten om het verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum te veraangenamen, zoals:
  • telefoonkosten
  • consumpties
  • boeken en tijdschriften
  • huur van een televisie, films, spelletjes etc.
  • parkeerkosten van bezoekers

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button