Letselschade bij vriendendienst, wie vergoedt de schade?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Laatst kreeg ik een vraag van een letselschadeslachtoffer die letsel had opgelopen tijdens het helpen van een ander, de zogenoemde vriendendienst. Dit slachtoffer wilde weten of zijn schade geclaimd kon worden via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van zijn vriend. In de regel keert een aansprakelijkheidsverzekering alleen uit bij schade, waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Daarom moet bij beantwoording van de vraag van het letselschadeslachtoffer eerst worden gekeken naar artikel 6:162 BW, waarin staat wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Hierbij is het criterium ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ van belang.

 

Het verhuizende zusjes-arrest

Het criterium ongelukkige samenloop van omstandigheden is ter sprake gekomen in het verhuizende zusjes-arrest. Wat gebeurde hier? Monique werd door haar zus Wendy bij het inrichten van haar nieuwe flat geholpen. Hierbij verplaatsten zij samen een kast vanuit de berging naar de woning. De kast was 180 cm hoog, 60 cm breed, 40 cm diep en woog bijna 30 kg.

Wendy had de kast aan de bovenkant vast en Monique aan de onderkant. Toen Monique halverwege op de trap stond moest zij met de kast een draaibeweging maken. Hierbij verloor Monique haar evenwicht, waardoor de kast voor beiden onverwacht uit haar handen glipt. Monique gaf de kast nog een flinke duw omhoog om niet met kast en al naar beneden te vallen.

Ten gevolge hiervan raakte de arm van Wendy bekneld tussen de kast en de muur. Hierbij heeft Wendy ernstig letsel opgelopen. Haar rechteronderarm moest zelfs worden geamputeerd.

 

Uitspraak van het hof

De Hoge Raad ging hier niet in mee. Volgens de Hoge Raad was het letsel niet toe te schrijven aan de schuld van Monique maar aan ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. De Hoge Raad oordeelt: “Zodanig gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig, indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden. (…) De door het hof aan Monique verweten gedraging – namelijk de draaimanoeuvre waardoor reëel gevaar ontstond en waardoor het letsel van Wendy uiteindelijk is veroorzaakt – maakt een ongeval als het onderhavige niet onder alle omstandigheden zodanig waarschijnlijk, dat Monique zich naar eisen van de haar jegens Wendy betamende zorgvuldigheid daarvan had behoren te onthouden. Hieraan kan niet afdoen dat het ongeval bij Wendy tot ernstig letsel heeft geleid. Dat letsel is geheel toe te schrijven aan de ongelukkige gang van zaken bij een verhuizing waarbij Monique en Wendy een kast moesten verplaatsten en deze kast, nadat zij even daarvoor een andere – soortgelijke – kast zonder ongelukkigen had verplaatst, onverwacht uit de handen van Monique is geglipt.”

Kort en bondig: bij letselschade ontstaan bij een vriendendienst is er vaak geen sprake van een onrechtmatige daad, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Conclusie

Uit het verhuizende zusjes arrest kan dus worden geconcludeerd dat bij schade ontstaan bij een vriendendienst er in de regel geen sprake is van een onrechtmatige daad, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Betekent dit bij schade als gevolg van een vriendendienst dat je dan altijd met lege handen komt te staan? Nee. Veel verzekeraars hebben namelijk in de polisvoorwaarden van hun aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren een bepaling opgenomen, op basis waarvan zij een uitkering bieden bij het ontbreken van aansprakelijkheid, indien de schade is ontstaan ten gevolge van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij vriendendiensten. Daarom adviseer ik bij letselschades ontstaan bij vriendendiensten, altijd om te kijken in de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering die het slachtoffer beoogd aan te spreken. Als hierin staat vermeld dat de letselschade ontstaan bij vriendendiensten wordt vergoed, dan kan de schade of een gedeelte daarvan worden verhaald.

 

Hulp nodig bij letselschade?

Heb jij letsel opgelopen bij een vriendendienst en kun je hulp gebruiken met het verhalen van je kosten? Jurilex kan je hier kosteloos bij helpen. Benieuwd of jouw schade te verhalen is? Bel direct onze helpdesk.

 

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button