Wanneer moeten medische kosten vergoed worden door de tegenpartij?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Wanneer er medische kosten worden gemaakt om klachten te behandelen die zijn veroorzaakt door een ongeval waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is, kunnen in bepaalde gevallen vergoed worden.

In dit blog leggen we uit wanneer volgens de rechter de kosten voor geneeskundige zorg in het algemeen en voor alternatieve geneeskundige zorg in het bijzonder, voor een vergoeding in aanmerking komen.

Welke voorwaarden stelt een rechter?

De rechtbank stelt dat het niet nodig is om vast te stellen dat behandelingen medisch noodzakelijk waren. Het is slechts vereist dat de behandeling medisch wenselijk is en dat de kosten ervan in de gegeven omstandigheden – zoals de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer – als redelijke uitgaven voor herstel kunnen worden beschouwd. Daarbij is uit eerdere uitspraken gebleken dat beslissend is dat:

  • Er een medische indicatie is;
  • De kosten als redelijk kunnen worden aangemerkt;
  • En dat het slachtoffer in de gegeven omstandigheden redelijk handelde.

Hieronder leggen we de drie criteria verder uit.

Medische indicatie

Medische kosten worden in principe als redelijk gezien wanneer ze gespecificeerd en bewezen zijn.

Redelijk handelend slachtoffer

Medische kosten worden in principe als redelijk gezien wanneer ze gespecificeerd en bewezen zijn.

 

Vergoeding kosten alternatieve geneeskundige behandeling

Ook dan zal de tegenpartij in veel gevallen de gemaakte kosten moeten vergoeden volgens de rechtbank wanneer de kosten gespecificeerd en bewezen zijn. Het is tenslotte de vrije keuze van een letselschadeslachtoffer te bepalen hoe hij het letsel dat hem is overkomen, wenst te (laten) behandelen. Zo heeft de rechtbank in Utrecht in 2003 geoordeeld dat de medische kosten van een paranormale genezer verhaalbaar waren.

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat kosten van genezers uit het alternatieve circuit, die gespecificeerd en bewezen zijn, niet altijd voor vergoeding in aanmerking komen. Zo heeft de rechtbank ooit bepaald dat een letselschadeslachtoffer geen redelijke keuze had gemaakt door af te wijken van de behandelsuggesties in het expertiserapport dat op verzoek van beide partijen was opgesteld en in plaats daarvan heil te zoeken bij genezers in het alternatieve circuit, door een laser- en acupunctuurbehandeling te ondergaan.

Vergoeding van kosten voor medische behandeling

Uiteindelijk is de rechter dus bereid om de meeste verzoeken tot de vergoeding van (alternatieve) geneeskundige zorg ter behandeling van de ongeval gerelateerde klachten, toe te kennen. Toch is de kans op vergoeding van de kosten voor een medische behandeling het grootst wanneer deze op verwijzing van een arts gebeurt. Daarom adviseren wij iedereen om voor iedere medische behandeling een verwijzing van de (huis)arts te vragen.

Juridisch advies bij letselschade

Mocht je nou twijfelen over de vergoedbaarheid van medische behandelingen of wil je de kosten van medische behandelingen verhalen op de aansprakelijke partij, neem dan contact met ons op.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button