De Europese Dag van het Slachtoffer: nazorg bij een ongeval

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Elk jaar op 22 februari wordt de Europese Dag van het Slachtoffer gehouden. Dit is een dag waarop organisaties uit heel Europa stilstaan en richten op de positie van het slachtoffer en zijn of haar naasten in de maatschappij. Het is een dag waarop we als maatschappij solidariteit en steun betuigen aan slachtoffers en nabestaanden.

De rechten van slachtoffers

Het is van groot belang dat slachtoffers en nabestaanden na een ongeval de juiste ondersteuning ontvangen, dat zij worden gehoord door instanties en dat hun rechten worden gerespecteerd. Deze rechten zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor rechten van slachtoffers en zijn in 2017 omgezet in Nederlandse wetgeving.

Hierin staat bijvoorbeeld dat slachtoffers recht hebben op:

  1. volledige informatie omtrent de zaak
  2. ondersteuning van een slachtofferorganisatie
  3. bescherming
  4. vergoeding van de schade
  5. het opstarten van een strafproces

Binnen de Europese Unie gelden voor alle slachtoffers van een misdrijf dezelfde minimumrechten. Nederlandse slachtoffers die tijdens hun verblijf in een ander EU-land slachtoffer van een strafbaar feit worden, hebben een aantal rechten. Slachtofferhulp Nederland heeft in een informatieblad deze rechten en onze dienstverlening op een rij gezet.

Positie van het slachtoffer

Jurilex Letselschade zet zich actief in voor de verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers. Wanneer nodig werken wij samen met verschillende medische- en rekenkundige bureaus om de belangen van onze slachtoffers optimaal te behartigen. Zo zorgen wij dat onze cliënten ook daadwerkelijk de juridische hulp en schadevergoeding ontvangen waar zij recht op hebben.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button