De Europese Dag van het Slachtoffer: nazorg bij een ongeval

Gepost 22-02-2023

Elk jaar op 22 februari wordt de Europese Dag van het Slachtoffer gehouden. Dit is een dag waarop organisaties uit heel Europa stilstaan en richten op de positie van het slachtoffer en zijn of haar naasten in de maatschappij. Het is een dag waarop we als maatschappij solidariteit en steun betuigen aan slachtoffers en nabestaanden.

De rechten van slachtoffers

Het is van groot belang dat slachtoffers en nabestaanden na een ongeval de juiste ondersteuning ontvangen, dat zij worden gehoord door instanties en dat hun rechten worden gerespecteerd. Deze rechten zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor rechten van slachtoffers en zijn in 2017 omgezet in Nederlandse wetgeving.

Hierin staat bijvoorbeeld dat slachtoffers recht hebben op:

 1. volledige informatie omtrent de zaak
 2. ondersteuning van een slachtofferorganisatie
 3. bescherming
 4. vergoeding van de schade
 5. het opstarten van een strafproces

Binnen de Europese Unie gelden voor alle slachtoffers van een misdrijf dezelfde minimumrechten. Nederlandse slachtoffers die tijdens hun verblijf in een ander EU-land slachtoffer van een strafbaar feit worden, hebben een aantal rechten. Slachtofferhulp Nederland heeft in een informatieblad deze rechten en onze dienstverlening op een rij gezet.

Positie van het slachtoffer

Jurilex Letselschade zet zich actief in voor de verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers. Wanneer nodig werken wij samen met verschillende medische- en rekenkundige bureaus om de belangen van onze slachtoffers optimaal te behartigen. Zo zorgen wij dat onze cliënten ook daadwerkelijk de juridische hulp en schadevergoeding ontvangen waar zij recht op hebben.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Cijfers

Miljoenen mensen in Nederland raken jaarlijks slachtoffer van een misdrijf, ongeval in het verkeer, een arbeidsongeval of een andere calamiteit. Slachtofferhulp Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelen jaarlijks deze cijfers en publiceerden daar als volgt hierover:

Mishandeling in 2021

 • Ruim 156.000 slachtoffers van een mishandeling
 • 36.680 geregistreerde slachtoffers van een mishandeling

Verkeersongevallen in 2021

 • 68.704 geregistreerde verkeersongevallen

Bedreiging in 2021

 • 626.439 slachtoffers van bedreiging

Bedrijfsongevallen in 2021

 • 3.482 meldingen van arbeidsongevallen

Voorlichting

Naast het verlenen van juridische bijstand vinden wij het belangrijk om voorlichting te geven over de positie van slachtoffers en hun rechten. Dit doen wij onder andere door het organiseren van workshops en trainingen voor de particuliere- en zakelijke dienstverlening zoals assurantietussenpersonen en schade-adviseurs. Daarnaast publiceren wij artikelen over letselschade en delen dit via onze website en sociale media kanalen.

Week van de Rechtspraak

Naast de Europese Dag van het Slachtoffer organiseren zijn er nog meer gelegenheden om aandacht te vragen voor de positie van slachtoffers. Zo is er ieder jaar ‘De week van de Rechtspraak’, het moment om aandacht te vragen voor de positie van het slachtoffer in de rechtspraak.

De juristen en register-experts van Jurilex Letselschade zetten zich in voor de rechten en positie van slachtoffers van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of nabestaanden die een dierbare hebben verloren als gevolg van een ongeval. Dit doen wij niet alleen door het bieden van ondersteuning en advies, maar ook door ons actief in te zetten op het verhalen van de maximale schadevergoeding voor de benadeelde partij.

Slachtoffer van een ongeval?

Bent u of kent u iemand die slachtoffer is van een verkeersongeval of bijvoorbeeld een bedrijfsongeval? Is er behoefte aan juridisch advies van een letselschadespecialist?

Neem eenvoudig contact met ons op en laat u informeren over de juridische mogelijkheden om de letselschade te verhalen.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Letselschade op weg naar de wintersport: welk recht is van toepassing?Economische kwetsbaarheid door letselschade Call Now Button