1 juli 2021: regeling Directe Schadeafhandeling (DSA)

Gepost 23-06-2021

Per 1 juli 2021 is de nieuwe regeling Directe Schadeafhandeling (DSA) van kracht. Hiermee kunnen verzekerden materiële schade aan hun auto claimen op de eigen WA-verzekering. Goed om te weten: letselschade valt niet onder deze regeling.

Een aanrijding met materiële schade is voor beide partijen vervelend. En voor degene die door toedoen van een ander schade aan zijn auto heeft helemaal, want het kan soms lang duren om die schade vergoed te krijgen. Tot 1 juli 2021, want dan treedt de regeling Directe Schadeafhandeling in werking.

Wat is de regeling Directe Schadeafhandeling?

De regeling Directe Schadeafhandeling is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en moet voorkomen dat mensen bij een aanrijding van het kastje naar de muur worden gestuurd. Voorheen was iemand met een WA-verzekering die door andermans toedoen schade aan zijn auto had, voor de schadevergoeding afhankelijk van de verzekeraar van de wederpartij.

Het beoordelen en afhandelen van de schade duurde soms lang. Met de nieuwe regeling kan de gedupeerde per 1 juli terecht bij de eigen verzekeraar. Deze beoordeelt de schade snel en handelt deze in korte tijd af. De verzekeraar gaat zelf in gesprek met de aansprakelijke verzekeraar.

Voordelen regeling Directe Schadeafhandeling

De regeling Directe Schadeafhandeling neemt verzekerden dus veel zorgen uit handen. En omdat de eigen verzekeraar direct de aansprakelijkheid beoordeelt, scheelt dat zowel de verzekeraar als de verzekerde veel tijd. Omdat er nauw contact is tussen verzekerde en verzekeraar, gaat de klanttevredenheid bovendien omhoog.

Wanneer Directe Schadeafhandeling?

Om gebruik te maken van de regeling Directe Schadeafhandeling gelden een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om een particulier verzekerde personenauto met een Nederlands kenteken;
 • De schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig met een Nederlands kenteken;
 • De wederpartij moet geheel of deels aansprakelijk zijn voor de schade;
 • Er mag geen sprake zijn van letselschade.

Wat is de rol van de intermediair bij Directe Schadeafhandeling?

Verzekerden kunnen bij materiële schade aan hun auto ook terecht bij hun assurantietussenpersoon. De intermediair legt de zaak vervolgens neer bij de verzekeraar. In het geval van letselschade zal de intermediair doorverwijzen naar de letselschadejurist.

Directe Schadeafhandeling: niet voor letselschade

Als er bij de aanrijding letselschade is ontstaan, gaat de regeling Directe Schadeafhandeling niet op. Letselschadeslachtoffers doen er goed aan altijd contact op te nemen met letselschadespecialist.

Wanneer u besluit om uw letselschade te laten berekenen door één van de senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade van Jurilex Letselschade, dan is dat geheel kosteloos voor u. Jurilex Letselschade verhaalt haar kosten op de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij. Bovendien voeren alle 14 vestigingen het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Een calculator, bankbiljetten en euromunten op één tafelLogo van Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts Call Now Button