Aansprakelijkheid motorrijtuig artikel 185 wegenverkeerswet

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, zijn in het drukke Nederlandse verkeer kwetsbaar ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Ze lopen meer risico om gewond te raken als er even niet goed wordt opgelet en er een ongeval ontstaat.

Daarom worden ze in de wet extra beschermd. Het gaat om regels omtrent de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, die zijn neergelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Risicoaansprakelijkheid

Op grond van artikel 185 Wvw is bij een ongeval tussen een motorvoertuig en een zwakkere verkeersdeelnemer de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk, ook als het ongeval buiten zijn schuld is ontstaan.

De bestuurder is aansprakelijk op grond van zijn rol als gemotoriseerd verkeersdeelnemer en niet – zoals gebruikelijk in het aansprakelijkheidsrecht – op basis van het schenden van een norm, zoals een verkeersregel. Deze vorm van aansprakelijkheid heet ‘risicoaansprakelijkheid’.

Overmacht

Kinderen tot 14 jaar worden nog eens extra in bescherming genomen. Bij een ongeluk met een motorrijtuig is de gemotoriseerde weggebruiker altijd volledig aansprakelijk. Als de niet-gemotoriseerde weggebruiker ouder is dan 14 jaar, dan geldt een aansprakelijkheid van tenminste 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker.

Alleen wanneer de automobilist geen enkel verwijt valt te maken over de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen, kan de rechter anders beslissen. Het gedrag van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer moet dan zo onverwacht zijn geweest dat de automobilist hiermee geen rekening kon houden.

Billijkheidscorrectie

Nadat de verdeling van aansprakelijkheid is vastgesteld, bijvoorbeeld op grond van de bovenstaande 50%-regel, kan de zogenaamde ‘billijkheidscorrectie’ leiden tot een hogere schadevergoedingsplicht. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Vaak leidt de ernst van de letselschade ertoe om op grond van de billijkheidscorrectie een hoger percentage van de schade te vergoeden dan 50%.

Juridische hulp bij letselschade

Wanneer je als voetganger of fietser slachtoffer bent geworden van een aanrijding met een motorrijtuig, dan heb je in de meeste gevallen recht op volledige schadevergoeding. Zoek je juridische hulp bij het verhalen van letselschade? Naam dan contact op met Jurilex Letselschade.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button