Letselschade na een arbeidsongeval

Wij claimen waar u recht op heeft!

Heeft u letselschade na een arbeidsongeval?

Er is sprake van een arbeidsongeval wanneer u tijdens werktijd als werknemer een ongeluk krijgt. Vaak heeft u dan recht op een schadevergoeding. In Nederland is een werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk voor letselschade door een arbeidsongeval. Dit komt omdat de werkgever moet zorgen voor een goede werkomgeving. Bij een arbeidsongeval kan u bijvoorbeeld denken aan een verwonding die u oploopt door een machine.

Is mijn werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval?

Krijgt u een ongeluk tijdens werktijd en kan u er zelf niks aan doen? Dan is de kans erg groot dat u de schade kan verhalen op uw werkgever. Zeker wanneer er sprake is van letselschade staat u als werknemer erg sterk. In Nederland zijn werkgevers bijna altijd goed verzekerd voor arbeidsongevallen. Zelfs wanneer u door een collega een arbeidsongeval krijgt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk en kunt u een schadevergoeding eisen.
Het komt vaak voor dat werknemers geen schadevergoeding eisen van hun werknemer, omdat ze bang zijn voor nare consequenties. Jurilex Letselschade helpt en adviseert graag bij de aansprakelijkstelling en zorgt ervoor dat u de de juiste schadevergoeding krijgt.

CTA – USP

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van Jurilex Letselschade zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Mijn letselongeval in het verkeer

Heb ik recht op een schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Alle schade die u tijdens het arbeidsongeval oploopt, kan u dan proberen te verhalen op de werkgever. U kan onderscheid maken tussen twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade.

De materiële schade kan u direct uitdrukken in geld. Denk hierbij aan:

 • Het bezoeken van een medisch specialist
 • Reiskosten
 • Eigen bijdrage
 • Hulp in de huishouding
 • Vervangend vervoer
 • Gederfde inkomsten uit arbeid
 • Kleding

Immateriële schade is niet in geld uit te drukken en vaak niet direct zichtbaar, maar hier kan u wel smartengeld voor vragen. De hoogte hiervan is erg lastig vast te stellen en daarvoor heeft u vaak een specialist nodig die u hierbij helpt. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde
 • psychische schade

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button