Verklarende woordenlijst

Arbeidsdeskundige:
de persoon die weet in hoeverre de medische beperkingen van invloed zijn op de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid. In Nederland komen ook andere benamingen voor deze persoon voor, zoals bijvoorbeeld een expert arbeidszaken.

Belangenbehartiger:
de persoon die u deskundig begeleidt bij het verhalen van uw schade.

Dossierbehandelaar:
de persoon die bij de verzekeraar van de tegen partij uw zaak intern behandelt en verantwoordelijk is voor het hele traject.

Medische eindtoestand:
de situatie waarin uw medische toestand geen verbetering of verslechtering weer vertoont.

Medische keuring:
ook wel medische expertise genoemd. Keuring door een onafhankelijk arts om te bepalen welke klachten en beperkingen u nog hebt.

Medische machtiging:
deze machtiging houdt in dat u de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij toestemming geeft om uw medische gegevens hij uw behandelend artsen op te vragen en in te zien

Letselschade:
ook wel personenschade genoemd. Dit is het lichamelijke en/of psychische letsel dat iemand oploopt bij een ongeval.

Reïntegratietraject:
het gehele traject van terugkeren in het arbeidsproces.

Schaderegelaar:
de persoon die de dossierbehandelaar bij de verzekeraar van de tegenpartij adviseert. In Nederland worden er meerdere namen gebruikt om deze persoon aan te duiden, zoals bijvoorbeeld expert personenschade, personensehaderegelaar of personenschade-expert.

Smartengeld:
ook wel immateriële schade genoemd. De vergoeding voor het leed dat door de letselschade is veroorzaakt.

Vaststellingsovereenkomst:
formeel document dat wordt ondertekend wanneer uw zaak definitief wordt geregeld.

Wettelijke rente:
vergoeding waarop u recht hebt wanneer de schade niet meteen betaald wordt.

Bel ons: 0880 - 112 112 (lokaal tarief)
of neem contact op via het contactformulier dan bellen wij u terug

Jurilex Letselschade B.V.
Landzigt 16-19
3454 PE De Meern (Utrecht)

Telefoon: 0880 - 112 112
Fax: 0880 - 112 111
E-mail:

KvK: 30224123

Deze website gebruikt cookies. Als u verder surft dan accepteert u deze cookies. Om verder te kunnen, klikt u eenmaal op een willekeurige link op de pagina. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close