mr. Jeroen DamenNIVRE Register-Expert
Senior Letselschadejurist

  mr. Jeroen Damen

  NIVRE Register-Expert en Senior Letselschadejurist

  Na het afronden van mijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik begonnen als schadebehandelaar bij een grote verzekeringsmaatschappij. Omdat het behandelen van letselschaden mij het meeste aantrok, begon ik per 1 januari 2000 als personenschadebehandelaar bij dezelfde verzekeraar. Ik hield mij bezig met bedrijfsongevallen, beroepsziekten, schaden van zelfstandigen en verkeersongevallen.

  Omdat ik de letselschaden niet alleen van achter mijn bureau wenste te behandelen, maar ook persoonlijk in contact wilde komen met de slachtoffers, maakte ik per 1 januari 2007 de overstap naar een expertisebureau. Als (senior) expert personenschade heb ik 7 jaar lang namens verschillende verzekeraars veel slachtoffers en hun belangenbehartigers bezocht. Na verloop van tijd bekroop mij het gevoel dat ik als belangenbehartiger de slachtoffers nog beter kan helpen met het verhalen en vaststellen van hun schade. Dit heeft tot gevolg gehad dat ik per 1 maart 2014 ben begonnen als belangenbehartiger en zelfstandig ondernemer bij Jurilex Letselschade BV.

  Vanwege mijn langdurige achtergrond aan de kant van verzekeraars, weet ik genoeg over hun denk- en werkwijzen. Ook heb ik vele verschillende belangenbehartigers gezien en gesproken, waardoor ik heb gezien hoe de belangen van slachtoffers het beste op een deskundige wijze kunnen worden behartigd. Ik ben ervan overtuigd dat dat een voordeel is voor een adequate belangenbehartiging, waarbij rechtvaardigheid bij mij hoog in het vaandel staat. Naast de ervaring welke ik heb opgedaan in de praktijk, heb ik verschillende vakopleidingen en cursussen op het gebied van letsel- en overlijdensschaden gevolgd. Ik ben als register-expert aangesloten bij het NIVRE.

  Mr. Damen is letselschadejurist voor de regio Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland.

  mr. Jeroen Damen

  Maak kennis met…

  Reviews en beoordelingen

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button