Proces-afdeling

Gemiddeld 95% van de letselschade zaken wordt in der minne geregeld met de aansprakelijke partij c.q. haar verzekeraar. Dat betekent dus dat in 5% van de zaken een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Soms lukt het niet om de aansprakelijke partij te bewegen de aansprakelijkheid in een zaak te erkennen en tot schadevergoeding over te gaan. Een gerechtelijke procedure opstarten is dan nog de enige optie.

Daarnaast komt het voor dat de verzekeraar bepaalde schadeposten niet wil vergoeden of dat de aangeboden vergoeding naar inzicht van de cliënt en haar belangenbehartiger van Jurilex Letselschade onder de maat is. Ook dan kan een oordeel van een rechter gewenst zijn.

Bovendien ontstaat er nog wel eens discussie over de medische causaliteit. Simpel gezegd komt het erop neer dat in zo’n geval de verzekeraar niet alle medische klachten en beperkingen aan het ongeval toeschrijft en derhalve de daarmee samenhangende schade niet (volledig) vergoedt. Ook dan kan het nog wel eens nodig zijn om een gerechtelijke procedure op te starten.

Nieuw in de letselschadebranche is dat er een deelgeschil aan de rechter kan worden voorgelegd. Voordeel is dat een zogeheten bodemprocedure, die vaak jaren kan duren, niet nodig is. Men kan tegenwoordig één of meerdere specifieke geschillen aan de rechter voorleggen, hetgeen betekent dat er binnen een enkele maand al een oordeel van de rechter in een zaak ligt. Zo kan men bijvoorbeeld een deelgeschil voorleggen puur en alleen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid in een zaak. Of een deelgeschil procedure opstarten ter vaststelling van een bepaalde schadepost.

Zoals bekend trachten de juristen en Register Experts van Jurilex Letselschade het maximale resultaat voor de cliënt in een zaak te behalen. Maar in 5% van de gevallen lukt dat niet en is het opstarten van bijvoorbeeld een deelgeschil procedure nog de enige optie.

Door de jarenlange ervaring weet iedere expert van Jurilex Letselschade, welke zaak wel en welke zaak niet kansrijk is in een procedure. Wellicht is dat de reden dat de verloren zaken in procedures op slechts één hand te tellen zijn bij Jurilex Letselschade.

Wat in elk geval vaststaat is, dat de procedeer-advocaten die Jurilex Letselschade van harte aanbeveelt, allen LSA advocaten zijn en vele jaren ervaring hebben met het procederen in letselschadezaken. De advocaten waar Jurilex Letselschade naar verwijst zijn specialisten en verstaan hun vak als geen ander.

Formeel is het natuurlijk niet zo dat de proces-advocaten van Jurilex Letselschade bij het kantoor zelf zijn aangesloten. Dit zou in strijd zijn met de regels van de Orde van Advocaten.
Om reden dat het procederen in een zaak een specialisme vereist dat alleen verkregen kan worden door het vele procederen zelf, worden de zaken die voor een gerechtelijke procedure in aanmerking komen, niet door Jurilex zelf gedaan maar worden die uitbesteed aan één van de advocatenkantoren die exclusief voor Jurilex Letselschade procederen.

Uiteraard kan een cliënt voor wie geprocedeerd moet worden, zelf een advocaat kiezen. Immers, er is altijd een vrije advocaatkeuze. Echter, Jurilex Letselschade zal de cliënt altijd adviseren de zaak bij één van de voor hen procederende advocaten onder te brengen. Het voordeel is namelijk dat de behandelaar van de zaak bij Jurilex Letselschade, persoonlijk de zaak uitgebreid zal bespreken met de gekozen advocaat zodat de procedeer-advocaat alle in- en outs van de zaak kent, alvorens de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

Jurilex Letselschade verwijst in procedeer zaken naar de  letselschade advocaten mr. A.P. Hovinga van het gelijknamige Advocatenkantoor Hovinga alsmede naar de advocaten mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt van Advocatenkantoor Hendriks van Vugt, mr. J.M. Tromp en mr. G. Janson van  het kantoor Maarten Tromp Advocaten.

Addo maart 2013 2 mr. Addo Hovinga

Jacqueline mr. Jacqueline Hendriks-van Vugt

 mr. Maarten Tromp

 mr. Gerben Janson

         

Bel ons: 0880 - 112 112 (lokaal tarief)
of neem contact op via het contactformulier dan bellen wij u terug

Jurilex Letselschade B.V.
Landzigt 16-19
3454 PE De Meern (Utrecht)

Telefoon: 0880 - 112 112
Fax: 0880 - 112 111
E-mail:

KvK: 30224123

Deze website gebruikt cookies. Als u verder surft dan accepteert u deze cookies. Om verder te kunnen, klikt u eenmaal op een willekeurige link op de pagina. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close