Jurilex Letselschade

Jurilex Letselschade is een landelijk werkende, onafhankelijke organisatie die uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers behartigt. Jurilex Letselschade helpt u bij het opstellen en onderbouwen van uw vordering tegen de aansprakelijke partij danwel verzekeringsmaatschappij.

Jurilex Letselschade