mr. Mark Huigen

Functie: Letselschadejurist

Mijn studie rechtsgeleerdheid heb ik in december 2016 ‘met genoegen’ afgerond. Tijdens mijn studie sprak het vak aansprakelijkheidsrecht mij erg aan. Dit komt door mijn interesse voor onderwerpen die gaan over zwaarwegende menselijke belangen.

Na mijn studie ben ik gaan werken in de verzekeringsbranche. Eerst als schadebehandelaar bij Interpolis en daarna als trainee bij Klaverblad Verzekeringen. Onderdeel van mijn traineeship was mijn werk als rechtsbijstandsadviseur bij de vakgroep verkeer & letsel. Als rechtsbijstandsadviseur verhaalde ik materiële en immateriële schades van mijn cliënten op de tegenpartij. Voor mij is het mooiste aspect van dit werk is dat ik echt een meerwaarde kan zijn voor mijn cliënten die hun schades willen verhalen op de ‘grote’ verzekeraar.

Toen ik mijn traineeship had afgerond ging ik bij Klaverblad verder als letselschadebehandelaar waar ik letselschadeclaims behandelden. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van de werkwijze van verzekeraars in letselschadezaken. Hoewel ik het werk aan de ‘de andere kant van de tafel’ inhoudelijk interessant vond, miste ik wel het persoonlijke contact met cliënten. Daarnaast vond ik het jammer dat ik niet meer kon opkomen voor het belang van het slachtoffer. Dit geeft mij namelijk veel meer voldoening dan het opkomen voor het belang van de verzekeraar. Daarom heb ik ervoor gekozen om aan de slag te gaan bij Jurilex Letselschade. Jurilex Letselschade komt namelijk enkel op voor slachtoffers.

Cliënten help ik op deskundige wijze waarbij persoonlijk contact voorop staat. Eerst achterhaal ik het resultaat dat mijn cliënt voor ogen heeft. Vind de cliënt het bijvoorbeeld belangrijk om financieel gecompenseerd te worden of wil de cliënt liever re-integreren op de arbeidsmarkt? Vervolgens bepaal ik een strategie waarbij ik anticipeer welke acties kunnen leiden tot het gewenste resultaat voor mijn cliënt. Dit doe ik door goed te onderzoeken, scherp te analyseren en creatief te denken. In dit proces neem ik mijn cliënten mee, zodat zij weten wat er gebeurt en niet voor onverwachtse verassingen komen te staan. Het uiteindelijke doel van mijn dienstverlening is dat mijn cliënten zich kunnen richten op het belangrijkste, het herstel.

mr. Mark Huigen

Actief in de regio Nederland