mr. Jeroen Derks

Functie: Senior Letselschadejurist

In 1994 rondde ik mijn Rechtenstudie aan de Universiteit in Tilburg af.

Vervolgens specialiseerde ik me als jurist bij mijn eerste baan al direct in het vakgebied letselschade. Een zeer boeiend en enerverend specialisme, waarvan ik me achteraf steeds meer realiseer dat dit de juiste keuze voor mij is geweest. Ik ben er van overtuigd dat de nodige jaren ervaring moeten worden opgedaan, alvorens je jezelf kunt betitelen als gedegen en volwaardig letselschade jurist. Daarvoor heb ik de navolgende route afgelegd.

De eerste 4 jaar van mijn loopbaan heb ik letselschadeslachtoffers bijgestaan in het verhalen van hun materiële en immateriële schade. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de kant van de -betalende- verzekeraar, oftewel een overstap naar “de andere kant van de tafel”. Dit heb ik voor een periode van 11 jaar voor één en dezelfde werkgever gedaan. Gedurende deze periode heb ik me binnen het vakgebied letselschade zo breed mogelijk ontwikkeld. Daarbij moet naast letselschade als gevolg van verkeersongevallen tevens worden gedacht aan onder andere bedrijfsongevallen, overlijdensschade, medische fouten, mishandeling, etc.

In de loop der jaren heb ik me gerealiseerd dat behandeling van een letselzaak, in welke hoedanigheid dan ook, maatwerk is. Dit houdt een zeer actieve houding in, waarbij mijn inziens een persoonlijk onderhoud met een slachtoffer en bij voorkeur bij hem of haar thuis, een vereiste is. Overigens is mijn ervaring dat financiële compensatie voor het slachtoffer lang niet altijd op de voorgrond staat. Goede begeleiding in terugkeer naar eigen (of ander) werk, hulp bij scholing of allerlei benodigde (woning)aanpassingen, zijn vaak minstens zo belangrijk. Hoe dan ook, uiteindelijk heb ik me gerealiseerd dat mijn hart toch ligt aan de zijde van de letselschadeslachtoffers. Daarom heb ik enkele jaren geleden weer een overstap terug gemaakt.

Sinds 1 maart 2017 doe ik dit als zelfstandige binnen Jurilex Letselschade vanuit mijn woonplaats Veldhoven. Een welbewuste keuze omdat ik meen nu over de vereiste ervaring te beschikken om mijn vak op deze manier en binnen deze organisatie goed te kunnen uitvoeren.

Actief in de regio Noord-Brabant