mr. Jeroen Damen

Functie: Senior Letselschadejurist en NIVRE Register-Expert

Na het afronden van mijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik begonnen als schadebehandelaar bij een grote verzekeringsmaatschappij. Omdat het behandelen van letselschaden mij het meeste aantrok, begon ik per 1 januari 2000 als personenschadebehandelaar bij dezelfde verzekeraar. Ik hield mij bezig met bedrijfsongevallen, beroepsziekten, schaden van zelfstandigen en verkeersongevallen.

Omdat ik de letselschaden niet alleen van achter mijn bureau wenste te behandelen, maar ook persoonlijk in contact wilde komen met de slachtoffers, maakte ik per 1 januari 2007 de overstap naar een expertisebureau. Als (senior) expert personenschade heb ik 7 jaar lang namens verschillende verzekeraars veel slachtoffers en hun belangenbehartigers bezocht. Na verloop van tijd bekroop mij het gevoel dat ik als belangenbehartiger de slachtoffers nog beter kan helpen met het verhalen en vaststellen van hun schade. Dit heeft tot gevolg gehad dat ik per 1 maart 2014 ben begonnen als belangenbehartiger en zelfstandig ondernemer bij Jurilex Letselschade BV.

Vanwege mijn langdurige achtergrond aan de kant van verzekeraars, weet ik genoeg over hun denk- en werkwijzen. Ook heb ik vele verschillende belangenbehartigers gezien en gesproken, waardoor ik heb gezien hoe de belangen van slachtoffers het beste op een deskundige wijze kunnen worden behartigd. Ik ben ervan overtuigd dat dat een voordeel is voor een adequate belangenbehartiging, waarbij rechtvaardigheid bij mij hoog in het vaandel staat. Naast de ervaring welke ik heb opgedaan in de praktijk, heb ik verschillende vakopleidingen en cursussen op het gebied van letsel- en overlijdensschaden gevolgd. Ik ben als register-expert aangesloten bij het NIVRE.

Actief in de regio Noord-Brabant en Zeeland