Kosten

Naar Nederlands recht is de aansprakelijke partij verplicht behalve uw materiële en immateriële schade ook de juridische kosten voor bijstand buiten rechte te vergoeden. De Hoge Raad heeft bepaald dat deze kosten in een redelijke verhouding moeten staan tot de schadeomvang. Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of verzekeringsmaatschappij is erkend, zal zij ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten van Jurilex Letselschade te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

Indien de aansprakelijkheid niet door de tegenpartij is erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de ongevaltoedracht, of omdat er slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid is, of omdat de medische causaliteit wordt betwist in verband met reeds bestaande klachten, dan onderzoekt Jurilex Letselschade kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen en beoordeelt Jurilex Letselschade of de omvang van uw verwachte schade het doorzetten van uw claim rechtvaardigt.

Jurilex Letselschade werkt geheel onafhankelijk van verzekeraars of tegenpartijen en werkt uitsluitend voor de belangen van haar cliënten. Jurilex Letselschade wil daarom in principe op geen enkele wijze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een verzekeraar. Bijna alle letselschade kantoren en veel advocaten hebben afspraken gemaakt met verzekeraars inzake de vergoeding van hun kosten. Dat noemt men de convenant buitengerechtelijke kosten. Voor de vergoeding van de kosten van de belangenbehartiger wordt een zogeheten PIV staffel gehanteerd. Bij het begin van een zaak ontvangt de belangenbehartiger een bepaald voorschot voor zijn kosten en als de zaak geregeld wordt ontvangt de belangenbehartiger vaak nog een bedrag op basis van de verhaalde schade. Als dit bedrag echter niet meer kostendekkend is, wordt er niets meer verdiend door de belangenbehartiger en heeft de belangenbehartiger er belang bij dat u de zaak snel schikt ook al is dat voor een (te ) laag bedrag.

Jurilex Letselschade wenst die belangenverstrengeling niet en wil voor iedere cliënt het maximale schadebedrag kunnen verhalen en wil derhalve niet beperkt worden in haar acties omdat de verzekeraar op grond van de genoemde PIV regeling geen aanvullende kosten meer vergoedt.

Het komt ook regelmatig voor dat mensen hun letselschade aanmelden en aangeven dat zij de behandeling van de schade niet of juist wel op no cure no pay willen laten uitvoeren.

Jurilex Letselschade sluit geen no cure no pay overeenkomsten af. Dat wil niet zeggen dat Jurilex Letselschade geen risicovolle zaken aanneemt, integendeel. Ook al heeft u een juridisch lastige zaak en/of is de aansprakelijkheid niet erkend, dan beoordeelt Jurilex Letselschade gratis uw kans op succes. Acht Jurilex Letselschade uw zaak kansrijk, dan neemt Jurilex Letselschade volledig het financiële risico voor haar rekening. Dus blijkt ondanks alle inspanningen uw zaak niet tot succes te leiden, dan bent u Jurilex Letselschade niets verschuldigd en draagt zij de kosten voor u. Dus geen No Cure No Pay, maar No Cure We Pay!!

Bel ons: 0880 - 112 112 (lokaal tarief)
of neem contact op via het contactformulier dan bellen wij u terug

Jurilex Letselschade B.V.
Landzigt 16-19
3454 PE De Meern (Utrecht)

Telefoon: 0880 - 112 112
Fax: 0880 - 112 111
E-mail:

KvK: 30224123

Deze website gebruikt cookies. Als u verder surft dan accepteert u deze cookies. Om verder te kunnen, klikt u eenmaal op een willekeurige link op de pagina. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close