Terug naar overzicht
± 3 min

Dubbel gestraft?

Mevrouw Kuipers werd in 1991 geopereerd aan een hersentumor. Hierdoor liep zij verlammingsverschijnselen op aan haar linker lichaamshelft. Na een langdurig revalidatietraject is zij met de nodige blijvende beperkingen aan de linkerzijde weer gedeeltelijk gereïntegreerd in haar eigen werk; deels ontving zij een WAO-uitkering.

Toen zij op de betreffende 31 december 2004 werd aangereden liep zij een whiplash op aan haar ‘goede’ rechter zijde. Normaal gesproken leveren dergelijke klachten al een forse beperking op, maar in het geval van mevrouw Kuipers kwam de klap dubbel zo hard aan! Zij was immers voor haar werkzaamheden en voor haar sociale leven afhankelijk van de werking van de rechterzijde van haar lichaam.

Juridisch

Direct na ons eerste telefonisch contact heb ik mevrouw Kuipers thuis bezocht, waardoor er een goed beeld ontstond van de situatie waarin zij zich bevond. De persoonlijke omstandigheden werden in kaart gebracht en ook de impact die het ongeval had op het dagelijks functioneren van mevrouw Kuipers werd besproken. De verzekeraar van de achterop rijdende auto erkende vrij snel de aansprakelijkheid. Echter, de discussie spitste zich toe op het causale verband: welke schade was nu het gevolg van het ongeval en welke schade had mevrouw Kuipers al als gevolg van de hersentumor in 1991?

Na een discussie van ongeveer een jaar – veelal tussen de medisch adviseurs van beide partijen- werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling die recht deed aan de schade van mevrouw Kuipers. Aan mevrouw Kuipers werd een bedrag voldaan van € 24.000,00, waar zij, zeker gezin de omstandigheden, bijzonder gelukkig mee was.

Conclusie

Bovenstaande casus geeft eens te meer aan dat het behandelen van een letselschadezaak maatwerk is. Jammer genoeg richten sommige belangenbehartigers hun vizier toch nog te veel op letselschades die commercieel aantrekkelijk zijn in plaats van op het helpen van het slachtoffer in het algemeen.
De gevolgen van een ongeval zijn ingrijpend en dienen nauwkeurig en persoonlijk in kaart gebracht te worden. Niet alleen verzekeraars maar ook belangenbehartigers hebben soms de neiging om te veel in standaarden te denken.

Een medische voorgeschiedenis hoeft geen probleem te zijn. Je moet de bestaande geschiedenis niet ontkennen, maar aan de andere kant ook weer niet overdrijven ( zoals veel verzekeraars maar al te graag doen). De voorgeschiedenis moet op een reële wijze meegewogen worden. Samen kunnen partijen dan een heel eind komen.