Terug naar overzicht
± 2 min

Bedrijfsongeval steigerbouwer

Op 30 maart 2006 overkwam de heer K. een bedrijfsongeval. Hij viel bij zijn werk als steigerbouwer 6 meter naar beneden tijdens het overpakken. Hierbij liep hij diverse wervelfracturen op, almede een polsfractuur.

Via zijn zorgverzekeraar werd de heer K. verwezen naar een letselschadekantoor. Dit kantoor opende namens de heer K. de discussie over de aansprakelijkheid met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever. De door de verzekeraar ingeschakelde expert adviseerde de verzekeraar de aansprakelijkheid af te wijzen. Aldus geschiedde.

Na enige correspondentie liet het letselschadekantoor de heer K. weten dat hij ‘maar een letselschadeadvocaat’ moest inschakelen. Het kantoor zag geen mogelijkheden om zijn schade te verhalen. Vervolgens wendde de heer K. zich tot Jurilex Letselschade.

Na een korte discussie over de aansprakelijkheid werd het vrij snel duidelijk dat de verzekeraar haar standpunt niet wenste te wijzigen. Na overleg met de heer K. werd er een letselschadeadvocaat ingeschakeld. De werkgever en haar aansprakelijkheidsverzekeraar werden in rechte betrokken.

De rechter was na uitwisseling van diverse stukken van mening, dat de werkgever wel degelijk tekortgeschoten was in haar zorgplicht. Derhalve was de rechter van mening dat de werkgever aansprakelijk was. De schade van de heer K. kwam vanaf heden voor vergoeding in aanmerking.

Inmiddels zijn de onderhandelingen over de schade tussen Jurilex Letselschade en de aansprakelijke verzekeraar afgerond. De heer K. heeft inmiddels een schadevergoeding van € 150.000,00 ontvangen.