Klachten Regelement

Jurilex Letselschade B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks alle inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening.

Als u niet helemaal tevreden bent, neem dan in eerste instantie contact op met uw belangenbehartiger. Meestal lost dit al veel vragen, bezwaren en/of onduidelijkheden op.

Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Jurilex Letselschade B.V.. U kunt uw klacht onder vermelding van uw volledige naam, adres en woonplaats, het dossiernummer en een omschrijving van de klacht schriftelijk indienen.

Per post:

Jurilex Letselschade B.V.
T.a.v. de Directie
Landzigt 16-19
3454PE De Meern
Per email: info@jurilex.nl

De procedure

U ontvangt binnen 2 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw melding.

De directie vraagt vervolgens uw dossier op en bespreekt uw klacht met de betreffende letselschaderegelaar. Het kan ook zijn dat de directie contact met u opneemt voor aanvullende informatie. Dit alles met de bedoeling om snel tot een oplossing te komen. De directie beoordeelt uw klacht op basis van de verkregen informatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u schriftelijk een inhoudelijke reactie. Mocht het niet lukken binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven, dan wordt dit tijdig en voorzien van een toelichting aangegeven.

Een afschrift van de inhoudelijke reactie van de directie wordt verstrekt aan de betreffende letselschaderegelaar. Uw klacht kan (geheel of gedeeltelijk) worden erkend of worden afgewezen.

Het oordeel van de directie is in principe bindend, tenzij argumenten worden aangevoerd die aanleiding geven tot een herbeoordeling. E.e.a. ter beoordeling directie. De directie zal ook in voorkomende gevallen binnen 4 weken na bevestiging van de (aanvullende) argumenten een schriftelijke en onderbouwde reactie geven. De ontvangen klachten worden door Jurilex Letselschade B.V. geregistreerd en tot 3 jaar na dato bewaard.

Het kan zijn dat de afhandeling van uw klacht niet bevredigend is of niet tot een passende oplossing leidt. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts), als uw letselschaderegelaar als Register-Expert is ingeschreven bij het NIVRE.

Nederlands Instituut van Register Experts
Boompjes 251
3011 XZ Rotterdam

Voor meer informatie zie: https://www.nivre.nl/wat-doet-het-nivre/klachten/

Het klachtenreglement treedt in werking op 1 januari 2019 en is gepubliceerd op de website www.jurilex.nl

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button