Terug naar overzicht
± 4 min

Recht op een vergoeding van affectieschade per 1 januari 2019

Het onderwerp affectieschade is de laatste tijd een hot topic. Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Vergoeding van affectieschade' unaniem aangenomen. Deze wet regelt de vergoeding van de zogenaamde affectieschade, een vorm van schadevergoeding voor naasten. De nieuwe wet is ingegaan op 1 januari 2019, maar wat is affectieschade nou precies?

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de schade die naasten of nabestaanden hebben opgelopen als een dierbare is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ernstig verkeersongeval, misdrijf of medische fout. Deze schade is niet objectief in geld uit te drukken. Het gaat hier vaak om de emotionele of psychische schade die wordt ervaren door de naasten van het slachtoffer. Denk hierbij aan de emotionele schade die ouders oplopen bij het verliezen van hun kind of de psychische last die iemand kan ervaren wanneer een partner door een ander blijvend gehandicapt is geworden. 

Wanneer heb ik recht op een vergoeding van affectieschade?

Voor deze wetswijziging kon alleen het slachtoffer een schadevergoeding eisen voor zijn eigen emotionele of psychische leed. Naasten en nabestaanden konden alleen de gemaakte kosten claimen, zoals de kosten voor een begrafenis of de kosten voor de verzorging van hun naaste. Met het ingaan van de nieuwe wet per 1 januari 2019 zal degene die aansprakelijk is voor het letsel of het overlijden van het slachtoffer ook de affectieschade van de naasten en nabestaanden moeten vergoeden. De vergoeding van affectieschade kan bijdragen aan de erkenning van het verdriet van naasten en nabestaanden en daarmee bijdragen aan de verwerking van het verdriet.

Voor vergoeding van affectieschade komt slechts een kleine groep naasten en nabestaanden in aanmerking. Er moet sprake zijn van een zeer nauwe band met het slachtoffer. Daaronder vallen volgens de wet:

  • Echtgenoten, geregistreerde partners en levensgezellen
  • Ouders van het slachtoffer
  • Kinderen van het slachtoffer
  • Pleegkinderen en kinderen waar zorg voor wordt gedragen in gezinsverband
  • Andere personen die zeer nauwe en persoonlijke relaties hebben met het slachtoffer

De naaste of nabestaande die de affectieschade eist, zal moeten aantonen dat er sprake is van ernstig en blijvend letsel bij hun dierbare. Dit komt er in de praktijk op neer dat het letsel medisch aantoonbaar moet zijn. Dit kan worden aangetoond met een medisch deskundigenrapport. Over het algemeen wordt aangenomen dat er sprake is van ernstig en blijvend letsel als er een blijvende functiestoornis van 70% of meer is. Er wordt ook gekeken naar het effect wat het letsel heeft op het leven van het slachtoffer en de naasten. In bepaalde gevallen kan bij een functiestoornis van minder dan 70% toch sprake zijn van ernstig en blijvend letsel.

Een vergoeding van affectieschade claimen

Om affectieschade te claimen, zal de naaste of nabestaande de persoon die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk moeten stellen. Dit proces verloopt hetzelfde als bij andere schadeclaims. Als de aansprakelijkheid van de veroorzaker gedekt wordt door een verzekering, valt de affectieschade ook onder de dekking van de verzekering.

De wet is ingegaan op 1 januari 2019 en kent geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat er alleen affectieschade kan worden geclaimd voor gebeurtenissen die plaatsvinden na deze datum. 

Wil je weten of je in jouw geval recht hebt op een vergoeding van affectieschade of heb je hulp nodig bij het claimen van een vergoeding van affectieschade? Neem dan contact met ons op.