Terug naar overzicht
± 3 min

Letselschade op een festival

Het festivalseizoen is officieel van start gegaan. Er zijn, ongeacht jouw muzieksmaak, verschillende festivals waar je met de voetjes van de vloer kunt gaan met een heerlijke zonnetje op je snoet en een drankje in de hand. Maar waar je hoogstwaarschijnlijk niet bij stilstaat, is dat óók op een festival een ongeluk in een klein hoekje zit. Je struikelt over een bundel stroomkabels of je leunt tegen een hek dat niet goed vastgemaakt is en het hek valt vervolgens boven op je of je valt over een losliggende plank in een dansvloer. Gevolg: schade! Wie is aansprakelijk? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? Dat vertellen wij je in deze blog.

Je denkt wellicht direct dat de organisator van het festival aansprakelijk is. Echter, het antwoord op de vraag wie aansprakelijk kan worden gesteld voor jouw schade is niet eenvoudig. Of de organisator ook daadwerkelijk aansprakelijk is hangt helemaal af van wat er is gebeurd. Het Burgerlijk Wetboek verplicht de organisator van een festival om zich te houden aan hun vergaande zorgplicht. Dit betekent dat de organisator de verantwoordelijkheid heeft dat het festival goed verloopt en dat er eventueel gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Om de organisator aansprakelijk te kunnen stellen moet de organisator verweten kunnen worden dat er onrechtmatig is gehandeld. Om een succesvol beroep op artikel 6: 162 BW, inhoudende de onrechtmatige daad, te kunnen doen moet er voldaan zijn aan de onderstaande vereisten:

  • Als gevolg hiervan heeft de bezoeker schade opgelopen
  • Er moet een causale relatie (causale relatie betekent een duidelijk verband tussen de oorzaak en het gevolg ervan) zijn tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade
  • De onrechtmatige daad moet aan de organisator toegerekend kunnen worden*

Uit bovenstaande kun je de zorgplicht van de organisator afleiden. Of de zorgplicht is geschonden moet bekeken worden of er sprake is van gevaarzetting. Het Kelderluik-arrest** geeft ons criteria om te beoordelen wanneer er gesproken wordt van gevaarzetting:

  • Hoe groot is de kans dat de festivalbezoeker onoplettend en onvoorzichtig is?
  • Hoe groot is de kans dat hieruit een ongeval ontstaat?
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen van eventuele ongevallen zijn?
  • Hoe gemakkelijk was het voor de organisatie om voorzorgmaatregelen te treffen?

De zorgplicht wordt groter wanneer het festival gevaarlijker is, de kans aannemelijk is dat bezoekers minder voorzichtig of minder oplettend zijn, de kans op letsel toeneemt en het nemen van veiligheidsmaatregelen eenvoudig getroffen kunnen worden.

Organisatoren proberen uiteraard hun aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken en uit te sluiten. Borden met de tekst: “de organisatie van het festival onthoudt zich van aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen letsel” of woorden van gelijke strekking houden geen stand. De aansprakelijkheid van de organisator blijft bestaan.

Heb jij op een festival letselschade opgelopen en wil je weten of je in jouw geval recht hebt op een letselschadevergoeding? Vertel je verhaal en als de schade te verhalen is, zorgen wij ervoor dat je de meest rechtvaardige letselschadevergoeding krijgt. Kosteloos, want de tegenpartij betaalt. Neem dan contact met ons op.

 

* Soms kan een onrechtmatige daad van de organisator gerechtvaardigd worden, dan is er sprake van overmacht. Overmacht wordt niet snel aangenomen. Om deze reden laten we dit ook verder buiten beschouwing.

** HR 5 november 1965, NJ 1966/136