Werkgeversaansprakelijkheid, hoe zit dat?

Gepost 19-04-2021

Jaarlijks zijn er duizenden ongevallen op de werkvloer. Wanneer een werknemer letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden, dan is in veel gevallen de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.

Dat is niet alleen voor de geleden schade, maar ook voor de toekomstige schade die de werknemer mogelijk nog gaat lijden. Voorwaarde is wel dat de schade het resultaat is van het ongeval dat heeft plaatsgevonden. De letselschade is het gevolg van het arbeidsongeval.

Gevolgen van een arbeidsongeval

De gevolgen van een dergelijk ongeval kunnen groot zijn. Zo kan een werknemer als gevolg van het ongeval onkosten moeten maken.

Denk aan medische kosten, kosten voor het revalidatietraject of onvoorziene uitgaven voor hulp in de huishouding. Als het letsel dusdanig ernstig is, kan de werknemer arbeidsongeschikt raken waardoor hij/zij niet (geheel) meer kan werken. De gevolgen kunnen zijn het verlies van inkomsten, het missen van promotiekansen en het mislopen van onregelmatigheidstoeslagen / overwerk.

Daarnaast kan er sprake zijn van verminderde levensvreugde, ook hier is een vergoeding voor mogelijk (smartengeld).

De zorgplicht van de werkgever

De werkgeversaansprakelijkheid wordt geregeld in het artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit dit wetsartikel volgt onder andere dat een werkgever:

 • Zorg draagt voor een veilige werkplek (c.q. werkomgeving);
 • de benodigde beschermingsmiddelen verstrekt;
 • instructies geeft én er op toeziet dat die instructies worden nageleefd.

In bepaalde gevallen is de werkgever verplicht om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW.

Bewijslast werkgever

In de praktijk is het vaak de werkgever die aansprakelijk is voor schade voor werknemers. De bewijslast rust dus volledig op de werkgever. Slechts in uitzonderingen is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever kan aantonen dat hij aan alle op hem rustende (wettelijke) voorzorgsmaatregelen heeft voldaan. In de praktijk komt dit niet zo vaak voor. De bewijslast rust volledig op de werkgever.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Zelfstandigen zonder personeel

Zzp-ers kunnen ondanks het feit dat zij niet voor een werkgever werken een beroep doen op artikel 7:658 en dan specifiek lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor kunnen zij op dezelfde wijze als werknemers hun opdrachtgever aanspreken als hen een ongeval op de werkplek overkomt.

Werkgever aansprakelijk en dan?

Als vast is komen te staan dat de werkgever aansprakelijk is, dan dient de werkgever alle materiële en immateriële schade aan de werknemer te vergoeden.

In nagenoeg alle gevallen zal een werkgever hiervoor verzekerd zijn en zal de verzekeraar de hoogte van de letselschade willen vaststellen. Het bepalen en vaststellen van de letselschade en de bijbehorende schadeposten is complex, frustrerend en tijdrovend.

Dit leidt doorgaans tot de nodige discussies met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig dat de werknemer zich altijd laat bijstaan door een professionele juridische belangenbehartiger.

Verjaringstermijn van arbeidsongeval

De werknemer dient zijn werkgever binnen 5 jaar na het ongeval formeel aansprakelijk te stellen. Het verdient de voorkeur om de werkgever zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen, zodat er voorkomen kan worden dat er achteraf discussie bestaat over de toedracht van het ongeval.

Jurilex Letselschade staat werknemers bij werkgeversaansprakelijkheid kosteloos bij, bij het aansprakelijk stellen van de werkgever, en handelt de verdere afhandeling van de claim af.

Juridisch advies bij letselschade

Heeft u op de werkvloer of onder werktijd letsel opgelopen? Neem dan contact met ons op. Onze juristen en (register)experts kunnen direct vertellen of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Afbeelding van een rijbaan voor fietserNationaal Keurmerk Letselschade voor letselschadekantoor Jurilex Letselschade Call Now Button