Wanneer is werkgever aansprakelijk voor letselschade?

Gepost 28-03-2023

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. In 2021 werden er maar liefst 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie, waarbij 62 mensen zijn overleden. Branches waarin veel arbeidsongevallen plaatsvinden zijn de industrie, de afvalverwerkingssector en de landbouw.

Wanneer een werknemer bij een arbeidsongeval letselschade oploopt, is het de vraag of de werkgever aansprakelijk is en of de (verzekeraar van de) werkgever de schade van de werknemer moet vergoeden. Jurilex Letselschade staat werknemers met raad en daad terzijde, om ervoor te zorgen dat al hun schade wordt vergoed.

Veilig werken is de norm

Iedere werkgever heeft de plicht om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Dat betekent dat werkgevers een passend veiligheidsbeleid moeten opstellen en uitvoeren en moeten trachten om arbeidsongevallen te voorkomen. Veilig werken moet de norm zijn en de werkgever moet er actief op toezien dat de regels en afspraken omtrent veiligheid en preventie ook worden nageleefd.

Wanneer aansprakelijk?

Als een werknemer gewond is geraakt tijdens zijn of haar werk, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk. Er zijn drie mogelijke situaties waarin de werkgever niet aansprakelijk is:

 • De werkgever heeft aan de zorgplicht voldaan, want alles is gedaan om een ongeval te voorkomen. Er is dus sprake van overmacht.
 • De werkgever heeft niet aan de zorgplicht heeft voldaan, maar als alle veiligheidsmaatregelen wel zouden zijn genomen, had het ongeval zich waarschijnlijk toch voorgedaan. Er is geen causaal verband tussen het niet-naleven van de zorgplicht en jet ongeval.
 • De werknemer heeft opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld, waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren. De werkgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zulk gedrag.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Meldingsplicht

De werkgever is verplicht een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie als er sprake is van letselschade of overlijden. Niet alleen ongevallen met eigen mensen moeten worden gemeld, maar ook met ingehuurde krachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

De zorgplicht van de werkgever is namelijk ook van toepassing op uitzendkrachten of zzp’ers die voor hun veiligheid op dezelfde manier van de werkgever afhankelijk zijn dan de overige medewerkers.

Juridische hulp van Jurilex Letselschade

Het is verstandig om bij het verhalen van uw schadevergoeding deskundige juridische hulp in te schakelen. Jurilex Letselschade is gevestigd door heel Nederland.

Omdat Jurilex beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade, bent u verzekerd van de best hulp. Neem vandaag nog contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Letselschade van kind en de BEM clausuleAansprakelijkheid motorrijtuig artikel 185 wegenverkeerswet Call Now Button