Wat is zorgschade? De vergoeding van zorg, voorzieningen en hulpmiddelen

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Wanneer u letselschade oploopt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, of een bedrijfsongeval, dan krijgt u met verschillende vormen van schade te maken, waaronder zorgschade.

Zorgschade bestaat uit de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding die een slachtoffer van een ongeval maakt. Ook deze schade dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u hierover adviseren en begeleiden in het schaderegelingstraject.

Wat is zorgschade?

De volgende vormen van zorg en hulp maken deel uit van zorgschade:
  • Verpleging en verzorging, waaronder mantelzorg en thuiszorg
  • Hulp in de huishouding
  • Overige noodzakelijke hulp, zoals tuinhulp en dierenverzorging
  • Overige zorg en hulp

Een woud van regelingen!

Voor veel soorten zorg en voorzieningen bestaan publiekrechtelijke regelingen, zoals de Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kunt gerust spreken van een woud van verschillende regelingen.

Vanwege het feit dat de publiekrechtelijke en civielrechtelijke aanspraken kunnen overlappen, kan het voorkomen dat slachtoffers ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Voor een bepaalde noodzakelijke voorziening verwijst de aansprakelijke verzekeraar het slachtoffer bijvoorbeeld naar de gemeente, waarna de gemeente het slachtoffer terugverwijst naar de verzekeraar. Dat is natuurlijk om gek van te worden!

Wanneer zo’n situatie optreedt, kan uw belangenbehartiger partijen tot de orde roepen en hen wijzen op uw rechten. De instantie waar u een aanvraag indient moet deze in behandeling nemen, waarbij uw belang centraal dient te staan.

Handreiking Zorgschade van De Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een handreiking zorgschade bij letselschade opgesteld, waarin staat dat het slachtoffer recht heeft op een vergoeding voor de noodzakelijke zorg die nodig is.

De handreiking biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van de zorgbehoefte en de hoogte van de zorgkosten. Dit hulpmiddel van De Letselschade Raad is opgesteld om de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u uw zaak voor advies aan ons voorleggen? Of wilt u meer informatie over zorgschade? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Jurilex Letselschade is houder van het Nationaal Keurmerk Letselschade en heeft alle deskundigheid in huis om u goed te helpen. Bovendien zijn wij door heel Nederland actief.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button