Wat is de juridische waarde van het schadeaangifteformulier?

Gepost 15-06-2021

Het schadeaangifteformulier is een document waarop partijen die betrokken zijn bij een ongeval hun gegevens kunnen invullen en de oorzaak van het ongeval kunnen beschrijven. Hierbij kunnen zij aanvinken wat bij hen van toepassing is en een situatieschets tekenen. Het is van belang dat beide partijen dit document tekenen. Dit schadeformulier dient als bewijs bij een eventuele aansprakelijkstelling. In dit blog vertellen we meer over de juridische waarde van het schadeaangifteformulier.

Een schadeaangifteformulier is een onderhandse akte

Een schadeaangifteformulier wordt wettelijk gezien als een zogenaamde onderhandse akte. In de wet (om precies te zijn Artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) is bepaald dat akten ondertekende geschriften zijn, bestemd om tot bewijs te dienen. Er kan daarbij sprake zijn van een onderhandse akte of een authentieke akte.

Grofweg is het verschil tussen authentieke en onderhandse akten, dat de eerste soort wordt opgemaakt door een daarvoor bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. Bij een onderhandse akte is dit niet het geval. Zodoende is het schadeaangifteformulier dus een onderhandse akte.

De juridische waarde van een schadeaangifteformulier

Een onderhandse akte wordt volgens de wet gezien als zogenaamd dwingend bewijs. Dat houdt in dat dit niet zomaar genegeerd kan worden in een eventueel juridisch traject.

Ook in de jurisprudentie is bevestigd dat een schadeaangifteformulier zo moet worden beschouwd (bekijk de uitspraak). De schets op het schadeaangifteformulier hoort hier in principe ook bij (bekijk de uitspraak).

Dat wil overigens niet zeggen dat alles op een schadeaangifteformulier ook automatisch voor waar moet worden aangenomen. Een van de partijen kan bijvoorbeeld een voorbehoud maken op het schadeformulier waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met de geschetste situatie. Ook staat het beide partijen altijd vrij om aanvullend tegenbewijs te leveren. Het is dus van belang altijd goed op te letten dat het formulier volledig en juist wordt ingevuld.

Juridisch advies bij letselschade

Heb jij letselschade opgelopen en is de tegenpartij aansprakelijk? Neem contact met ons op. Wij gaan voor jou kosteloos verhalen waar jij recht op hebt!

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Man steekt vuurwerk afMedische pleisters bij handletsel Call Now Button