Wanneer is werkgever aansprakelijk voor letselschade?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Ook op het werk zit een ongeval in een klein hoekje. In 2021 werden er maar liefst 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie, waarbij 62 mensen zijn overleden. Branches waarin veel arbeidsongevallen plaatsvinden zijn de industrie, de afvalverwerkingssector en de landbouw.

Wanneer een werknemer bij een arbeidsongeval letselschade oploopt, is het de vraag of de werkgever aansprakelijk is en of de (verzekeraar van de) werkgever de schade van de werknemer moet vergoeden. Jurilex Letselschade staat werknemers met raad en daad terzijde, om ervoor te zorgen dat al hun schade wordt vergoed.

Veilig werken is de norm

Iedere werkgever heeft de plicht om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Deze zorgplicht is vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Dat betekent dat werkgevers een passend veiligheidsbeleid moeten opstellen en uitvoeren en moeten trachten om arbeidsongevallen te voorkomen. Veilig werken moet de norm zijn en de werkgever moet er actief op toezien dat de regels en afspraken omtrent veiligheid en preventie ook worden nageleefd.

Wanneer aansprakelijk?

Als een werknemer gewond is geraakt tijdens zijn of haar werk, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk. Er zijn drie mogelijke situaties waarin de werkgever niet aansprakelijk is:

  • De werkgever heeft aan de zorgplicht voldaan, want alles is gedaan om een ongeval te voorkomen. Er is dus sprake van overmacht.
  • De werkgever heeft niet aan de zorgplicht heeft voldaan, maar als alle veiligheidsmaatregelen wel zouden zijn genomen, had het ongeval zich waarschijnlijk toch voorgedaan. Er is geen causaal verband tussen het niet-naleven van de zorgplicht en jet ongeval.
  • De werknemer heeft opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld, waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren. De werkgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zulk gedrag.

Meldingsplicht

De werkgever is verplicht een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie als er sprake is van letselschade of overlijden. Niet alleen ongevallen met eigen mensen moeten worden gemeld, maar ook met ingehuurde krachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

De zorgplicht van de werkgever is namelijk ook van toepassing op uitzendkrachten of zzp’ers die voor hun veiligheid op dezelfde manier van de werkgever afhankelijk zijn dan de overige medewerkers.

Juridische hulp van Jurilex Letselschade

Het is verstandig om bij het verhalen van uw schadevergoeding deskundige juridische hulp in te schakelen. Jurilex Letselschade is gevestigd door heel Nederland.

Omdat Jurilex beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade, bent u verzekerd van de best hulp. Neem vandaag nog contact met ons op om uw zaak te bespreken

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button