Mogelijk tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekte

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Vanaf 1 januari 2023 komen slachtoffers van een beroepsziekte mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.  De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) biedt een eenmalige uitkering van € 22.839 ter compensatie van letselschade die is ontstaan ​​door het werken met gevaarlijke stoffen.

Instituut voor Slachtoffers van Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG)

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij het opgerichte Instituut voor Slachtoffers van Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG). Het instituut beoordeelt uw zaak en bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Slachtoffers met de volgende beroepsziekten vallen onder de regeling:

  • Longkanker door asbest
  • Allergische beroepsastma
  • Schildersziekte (OPS/CSE)

Naar verwachting zullen diverse andere beroepsziekten in de loop van de tijd aan deze lijst worden toegevoegd, zoals longkanker veroorzaakt door lasrook, dieseldampen en metaalstof, zoals chroom-6.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

  • U een ziekte heeft die onder de TSB-regeling valt
  • U ziek bent geworden omdat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt (in loondienst of als zzp’er)
  • Uw arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht onder de Nederlandse wet valt
  • U een diagnose van een medisch specialist of bedrijfsarts heeft voor uw ziekte

Samenloop met werkgeversaansprakelijkheid

Als uw (voormalige) werkgever aansprakelijk is voor uw gezondheidsproblemen, dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Als u deze schadevergoeding ontvangt nadat u op grond van de regeling TSB een tegemoetkoming heeft ontvangen, dan kan het zijn dat u een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Schade verhalen op de werkgever

Slachtoffers van beroepsziekten en hun families hebben vaak te maken met zeer moeilijke omstandigheden. Naast de gezondheidsproblemen speelt de moeizaam verlopende schaderegeling daarbij een rol.

Desondanks is het verstandig om ingeval van een geconstateerde beroepsziekte de werkgever aansprakelijk te stellen.

Daarbij is het verstandig om hulp te zoeken bij een in letselschade gespecialiseerde belangenbehartiger, zoals Jurilex Letselschade. Heeft u letselschade opgelopen en wilt u advies over uw zaak? Neem dat gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button