Bent u vanwege letselschade opgenomen in een ziekenhuis of behandelcentrum? U kunt daarvoor een vergoeding claimen..

Gepost 23-05-2023

Als u een ongeval heeft meegemaakt met ernstig letsel, dan bent u vaak tijdelijk opgenomen geweest in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum.

De kosten worden gedekt door uw zorgverzekering, maar er zijn overige kosten die onder uw schadeclaim vallen. De schadepost ziekenhuisdaggeldvergoeding vragen we namens u aan bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Jurilex Letselschade maakt het voor u in orde.

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per dag en is bedoeld om de extra kosten te dekken die u maakt tijdens uw verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Er bestaat een ziekenhuisdaggeldvergoeding en een revalidatiedaggeldvergoeding. Deze vergoedingen staan los van de bijdrage van uw zorgverzekering en de eventuele bijdrage uit hoofde van de Wet langdurige Zorg (Wlz).

De hoogte van de vergoedingen

De hoogte van de daggeldvergoedingen wordt jaarlijks vastgelegd in de Richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding van De Letselschade Raad. U ontvangt in 2023 een bedrag van €35,- per dag bij opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor opname in een revalidatiecentrum bedraagt €18,- per dag.

Als u meent dat u om goede redenen hogere kosten maakt, en u kunt dat ook aantonen, dan wordt de vergoeding die u ontvangt op basis van de werkelijke schade vastgesteld. Jurilex helpt u hierbij.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

De kosten die vallen onder daggeldvergoeding

De schadepost daggeldvergoeding is om de volgende extra kosten te dekken:

 • Kosten van de aanschaf van slaapkleding
 • Kosten om het verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum te veraangenamen, zoals:
  • telefoonkosten
  • consumpties
  • boeken en tijdschriften
  • huur van een televisie, films, spelletjes etc.
  • parkeerkosten van bezoekers

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Kan letselschade door een hondenbeet worden verhaald op de eigenaar van het dier?Pensioenschade bij letselschade: de financiële gevolgen van het ongeval op de langere termijn Call Now Button