Het regelen van letselschade van een kind: waar moet u als ouder op letten?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder dat je kind letselschade oploopt bij een ongeval. Helaas komt het regelmatig voor, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Jurilex Letselschade treedt dan als belangenbehartiger op namens de ouders en het kind. In dit artikel leggen we uit hoe dat in z’n werk gaat.

Letselschade bij minderjarigen

Bij de vergoeding van letselschade van een kind staat de bescherming van de belangen van de minderjarige centraal. De kantonrechter is bij de schaderegeling betrokken en ‘kijkt mee over de schouders’ van de regelende partijen. Om te voorkomen dat schadevergoeding wordt aangewend voor andere doeleinden dan het minderjarige slachtoffer, dienen voorschotten te worden gestort op een bankrekening met een BEM-clausule.

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Van zo’n bankrekening kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld worden opgenomen. De BEM-clausule beschermt dus het geld van het kind, totdat het 18 jaar wordt. Dan is het kind vrij om zelf over de schadevergoeding te beschikken.

 

Het openen van een BEM-rekening

De ouders zijn dus verplicht om een rekening met BEM-clausule te openen om voor hun kind schadevergoeding te kunnen ontvangen. Het openen van zo’n bankrekening is mogelijk bij alle grotere Nederlandse banken.

Voor het opnemen van geld van een BEM-rekening, bijvoorbeeld voor verzorgingskosten van het kind, moeten de ouders via een verzoekschrift toestemming vragen aan de kantonrechter.

In het verzoekschrift wordt onderbouwd waarom een deel van de schadevergoeding vrijgegeven moet worden. De kantonrechter toetst of het bedrag ten gunste van het kind zal worden besteed.

Afwikkeling van de schade van het kind

Wanneer wij namens de ouders en het kind met de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval overeenstemming hebben bereikt over de totale schadevergoeding ten behoeve van het kind, dan moet ook het schikkingsvoorstel worden bekrachtigd door de kantonrechter.

Daarna wordt het eindbedrag op de BEM-bankrekening gestort. Zodra het kind meerderjarig is, wordt de BEM-clausule opgeheven.

Meer informatie en advies

Als u meer informatie wilt over de werkwijze van de kantonrechter in letselschadezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, kunt u kijken op Rechtspraak.nl.

Wilt u advies over uw letselschadezaak? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button