Het berekenen van LETSELSCHADE. Hoe zit dat precies?

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Wanneer u als slachtoffer van een verkeers- of bedrijfsongeval schade oploopt, dan wilt u deze schade natuurlijk volledig vergoed krijgen van de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij. Het vaststellen van deze schade is specialistisch (maat)werk. Dit kunt u als slachtoffer niet alleen.

Een letselschadejurist of Register Expert Personenschade is hiervoor nodig, zodat u als slachtoffer een schadevergoeding ontvangt waar u recht op hebt. Jurilex Letselschade heeft deze expertise in huis.

 

Welke schadeposten kunt u vorderen bij de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij?

Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade.

De materiële schade is de financiële schade die het slachtoffer lijdt en kan uit tal van verschillende schadeposten bestaan.

Materiële schade kan onder andere bestaan in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Reiskosten;
 • Kledingschade;
 • Medische kosten (zoals eigen risico zorgverzekering, maar ook kosten van bijvoorbeeld fysiotherapeutische behandelingen);
 • Daggeldvergoeding voor opname in het Ziekenhuis of Revalidatie-instelling;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Verlies van zelfwerkzaamheid (klusjes in en om het huis);
 • Studievertraging;
 • Verhoogde economische kwetsbaarheid;
 • Aanpassingen van woning of vervoersmiddel;
 • Verlies van ArbeidsVermogen (VAV; inkomensverlies);
 • Wegvallen van neveninkomsten en inkomsten uit “zwart werk”;
 • Pensioenschade.

Immateriële schade (Smartengeld)

De immateriële schadevergoeding, het ‘smartengeld’, is een vergoeding in geld om de geleden pijn en de gederfde levensvreugde te vergoeden. De hoogte van de smartengeldvergoeding is onder meer afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin het letsel blijvend is.

Berekenen van uw letselschade bij arbeidsongeschiktheid (VAV)

Als u geheel dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt als gevolg van het verkeers- of arbeidsongeval, dan zal een deel van uw inkomen wegvallen. Het berekenen van deze schadepost is zeer specialistisch werk. Jurilex Letselschade kan u helpen bij het berekenen van deze schadepost, omdat Jurilex Letselschade over de nodigde juridische en rekenkundige knowhow beschikt.

 • Lees ook: ‘Het regelen van letselschade van een kind: waar moet u als ouder op letten?’

Samenvattend

Het berekenen van schade in letselschadezaken is specialistisch (maat) werk, dat u het beste overlaat aan senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade. Als u letselschade hebt, dan doet u er goed aan om uw letselschade te laten berekenen door één van de senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade van Jurilex Letselschade. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met Jurilex Letselschade voor meer informatie.

Wanneer u besluit om uw letselschade te laten berekenen door één van de senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade van Jurilex Letselschade, dan is dat geheel kosteloos voor u. Jurilex Letselschade verhaalt haar kosten op de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button