Het berekenen van LETSELSCHADE. Hoe zit dat precies?

Gepost 02-04-2021

Wanneer u als slachtoffer van een verkeers- of bedrijfsongeval schade oploopt, dan wilt u deze schade natuurlijk volledig vergoed krijgen van de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij. Het vaststellen van deze schade is specialistisch (maat)werk. Dit kunt u als slachtoffer niet alleen.

Een letselschadejurist of Register Expert Personenschade is hiervoor nodig, zodat u als slachtoffer een schadevergoeding ontvangt waar u recht op hebt. Jurilex Letselschade heeft deze expertise in huis.

Welke schadeposten kunt u vorderen bij de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij?

Letselschade bestaat uit materiële en immateriële schade.

De materiële schade is de financiële schade die het slachtoffer lijdt en kan uit tal van verschillende schadeposten bestaan.

Materiële schade kan onder andere bestaan in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Reiskosten;
 • Kledingschade;
 • Medische kosten (zoals eigen risico zorgverzekering, maar ook kosten van bijvoorbeeld fysiotherapeutische behandelingen);
 • Daggeldvergoeding voor opname in het Ziekenhuis of Revalidatie-instelling;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp;
 • Verlies van zelfwerkzaamheid (klusjes in en om het huis);
 • Studievertraging;
 • Verhoogde economische kwetsbaarheid;
 • Aanpassingen van woning of vervoersmiddel;
 • Verlies van ArbeidsVermogen (VAV; inkomensverlies);
 • Wegvallen van neveninkomsten en inkomsten uit “zwart werk”;
 • Pensioenschade.

Immateriële schade (Smartengeld)

De immateriële schadevergoeding, het ‘smartengeld’, is een vergoeding in geld om de geleden pijn en de gederfde levensvreugde te vergoeden. De hoogte van de smartengeldvergoeding is onder meer afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel, de duur van de medische behandeling en de mate waarin het letsel blijvend is.

Berekenen van uw letselschade bij arbeidsongeschiktheid (VAV)

Als u geheel dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt als gevolg van het verkeers- of arbeidsongeval, dan zal een deel van uw inkomen wegvallen. Het berekenen van deze schadepost is zeer specialistisch werk. Jurilex Letselschade kan u helpen bij het berekenen van deze schadepost, omdat Jurilex Letselschade over de nodigde juridische en rekenkundige knowhow beschikt.

Samenvattend

Het berekenen van schade in letselschadezaken is specialistisch (maat) werk, dat u het beste overlaat aan senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade. Als u letselschade hebt, dan doet u er goed aan om uw letselschade te laten berekenen door één van de senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade van Jurilex Letselschade. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met Jurilex Letselschade voor meer informatie.

Wanneer u besluit om uw letselschade te laten berekenen door één van de senior letselschadejurist of Register Expert Personenschade van Jurilex Letselschade, dan is dat geheel kosteloos voor u. Jurilex Letselschade verhaalt haar kosten op de schadeveroorzakende (aansprakelijke) partij.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Logo van letselschadekantoor Jurilex LetselschadeZij aanzicht van een sportieve auto Call Now Button