Fietsongeval door paaltje op de weg? Gemeente is aansprakelijk.

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden volgt dat de gemeente Bunnik aansprakelijk is voor het letsel dat mevrouw heeft opgelopen als gevolg van een slecht gemarkeerd paaltje.

Wat is er gebeurd?

In deze zaak maakte mevrouw een fietstocht met haar partner. Zij fietste op het fietspad langs de Provinciale weg in Bunnik. Net na een flauwe bocht kwam de vrouw hard ten val door een middengeleider. Hierop was een gele verkeerszuil geplaatst met daarop een rond blauw verkeersbord met een naar rechtsonder wijzende pijl.

Als gevolg van het fietsongeval heeft mevrouw blijvend letsel. Naar aanleiding van het ongeval verwijdert de gemeente de verhoging, maar zij erkennen geen aansprakelijk. Op grond van artikel 6:174 BW stelt de vrouw de gemeente aansprakelijk en eist een schadevergoeding, wetende:

  • De medische kosten zoals reiskosten naar ziekenhuis, revalidatie en medicatie
  • Schade aan materialen zoals fiets, kleding en accessoires
  • Derving van vakantiegenot

Wat oordeelt de rechtbank?

De zaak werd in eerste instantie behandeld door de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank wijst de schadeclaim van mevrouw af. De rechtbank stelt namelijk dat de gemeente Bunnik niet aansprakelijk is voor de ontstane schade, omdat er sprake zou zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Mevrouw is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. Zij meent namelijk dat de weginrichting niet voldeed aan de daaraan te stellen veiligheidseisen, waardoor een gevaar op het ontstaan van een eenzijdig fietsongeval ontstond.

Naar aanleiding hiervan stelt mevrouw hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank.

Hoger beroep

De rechter verwijst in de uitspraak naar de fietsberaadpublicatie 19a. De fietsberaadpublicatie is een onderdeel van kennisplatform CROW.

In de publicatie staat onder meer dat paaltjes een veelvoorkomende oorzaak zijn van enkelvoudige fietsongevallen. Ook staat in de publicatie dat de paaltjes te laat of helemaal niet worden gezien als gevolg van een onopvallende kleur en het ontbreken van een inleidende markering.

Het hof meent dan ook dat de wegbeheerder bij paaltjes een extra verantwoordelijkheid draagt. Op het moment dat zij een paaltje of een ander obstakel in het midden van een pad plaatsen, creëren zij een extra risico voor fietsers. De wegbeheerder moet in dergelijke situaties er alles aan doen om ongevallen te voorkomen. Zo moeten zij alleen een paaltje plaatsen als dat strikt noodzakelijk is om het autoverkeer te weren.

Daarnaast moeten zij altijd inleidende ribbelmarkeringen toepassen. Ook moet de plaats van het paaltje logisch zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het begin of eind van een fietspad en niet in een bocht.

Tot slot mag de wegbeheerder geen paaltjes plaatsen op drukke locaties waar fietsers of andere verkeersdeelnemers moeten opletten.

 

De uitspraak

Het gerechtshof is van oordeel dat de gemeente aansprakelijk is voor het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen naar aanleiding van het ongeval. Het paaltje stond namelijk op een onlogische plek.

Zo stond het paaltje niet aan het begin of eind van een fietspad, maar vlak na een bocht. Dat vergroot de kans op ongevallen. Daarnaast ontbrak een inleidende ribbelmarketing, waardoor de fietser het paaltje niet tijdig kon opmerken.

De schadeclaim, inclusief smartengeld voor de pijn en het leed, moet aan het slachtoffer worden vergoed.

 

Juridisch advies bij letselschade

Heeft u, of kent u iemand, die een fietsongeval heeft gehad? Door een middengeleider? Of door een slecht wegdek? Neem dan contact op met de letselschade-experts van Jurilex Letselschade.
U hoort direct of het letsel en de schade in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Geheel kosteloos.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button