Letselschade door een ski-ongeval

Ieder jaar gaan er veel Nederlanders op wintersport. Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland zijn een aantal van de populaire wintersportbestemmingen. Door de drukte op de pistes gebeuren er elk jaar weer veel ski-ongevallen met vaak (ernstig) letsel als gevolg. Soms ben je als slachtoffer zelf de oorzaak van het opgelopen letsel, maar wat als iemand anders […]

Bijzondere (motor)voertuigen en art. 185 Wegenverkeerswet

Uit art. 185 Wegenverkeerswet (WvW) vloeit voort dat de eigenaar van een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden gehouden is de schade te vergoeden bij een verkeersongeval met een ongemotoriseerde deelnemer aan het verkeer, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht. Als er sprake is van eigen schuld aan het […]

Is inparkeren een bijzondere manoeuvre?

Er zijn best wel wat autoschades die ontstaan als de ene automobilist aan het inparkeren is en de andere automobilist aan het uitparkeren is. Bij dit soort ongevallen ontstaat dan al gauw een discussie wie aansprakelijk is voor de schade. In deze blog gaan we dieper in op wie er aansprakelijk gesteld kan worden voor […]

Letselschade bij vriendendienst, wie vergoedt de schade?

Laatst kreeg ik een vraag van een letselschadeslachtoffer die letsel had opgelopen tijdens het helpen van een ander, de zogenoemde vriendendienst. Dit slachtoffer wilde weten of zijn schade geclaimd kon worden via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van zijn vriend. In de regel keert een aansprakelijkheidsverzekering alleen uit bij schade, waarvoor de verzekerde volgens de wet […]

Een ongeval tijdens werktijd; werkgeversaansprakelijkheid

Een ongeval tijdens werktijd kan iedereen overkomen. De ongevallen kunnen divers zijn: het vallen van een keukentrapje tot het werken met gevaarlijke stoffen. Sommige werknemers lopen meer risico op slachtoffer te worden van een ongeval tijdens werktijd dan andere werknemers. Letselschade na een arbeidsongeval komt helaas dagelijks voor en kan voor de betreffende werknemer een […]

Aansprakelijkheid bij letsel door vuurwerk

Elk jaar op 1 januari zijn de Nederlandse ziekenhuizen weer druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Slachtoffers lopen vooral (brand)wonden op aan handen en armen, maar ook (blijvend) oogletsel komt regelmatig voor. Het staat vast dat er aan het afsteken of aanschouwen van vuurwerk risico’s verbonden zitten. Daarom rijst vaak de vraag bij vuurwerkslachtoffers: kan […]

Wat is de juridische waarde van het schadeaangifteformulier?

Het schadeaangifteformulier is een document waarop partijen die betrokken zijn bij een ongeval hun gegevens kunnen invullen en de oorzaak van het ongeval kunnen beschrijven. Hierbij kunnen zij aanvinken wat bij hen van toepassing is en een situatieschets tekenen. Het is van belang dat beide partijen dit document tekenen. Dit schadeformulier dient als bewijs bij […]

Wat is de plek van kosten zonder nut op een schadestaat?

Kosten zonder nut is een schadepost. Kosten zonder nut gaan over kosten die een letselschadeslachtoffer al heeft gemaakt, maar die hem of haar geen nut of plezier bieden, door het ongevalsgerelateerde letsel. Voorbeelden van kosten zonder nut, zijn: kosten van een al geboekte vakantie, die na een ongeval geannuleerd dient te worden; kosten voor een […]

Wanneer moeten medische kosten vergoed worden door de tegenpartij?

Wanneer er medische kosten worden gemaakt om klachten te behandelen die zijn veroorzaakt door een ongeval waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is, kunnen in bepaalde gevallen vergoed worden. In dit blog leggen we uit wanneer volgens de rechter de kosten voor geneeskundige zorg in het algemeen en voor alternatieve geneeskundige zorg in het bijzonder, voor een […]

Verwondingen opgelopen door een hondenbeet?

U bent een echte dierenvriend en in uw beleving is elke viervoeter geweldig, maar een harige vriend kan onvoorspelbaar zijn… Hap! U bent gebeten door een hond. Wat nu? Wie kunt u voor het bijtincident aansprakelijk stellen en is er juridisch gezien een kans om de hondeneigenaar aan te schrijven? Zo ja, welke schadeposten komen […]

Call Now Button