Jurilex Letselschade haalt het Nationaal Keurmerk Letselschade binnen

Gepost 16-04-2021

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is per 4 januari 2021 in werking getreden. Met de komst van dit Keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat bij dit Keurmerk alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Keurmerk letselschadebranche

Het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) staat voor verdere professionalisering van de letselschademarkt. Volgens De Letselschade Raad is het NKL is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades in Nederland en borgt de kwaliteit van werkzaamheden van letselschadeprofessionals. In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven.

Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Het verkrijgen van het NKL onderstreept de kwaliteit van de in het NKL ingeschreven organisaties en is daarmee een onderscheidend kwaliteitskeurmerk.

Bonafide en onafhankelijk

Danny Francken, directeur van Jurilex Letselschade, vindt aansluiting bij het Nationaal Keurmerk Letselschade een belangrijke stap: “Wij slaan dit Kwaliteitskeurmerk hoog aan. Dit Keurmerk laat zien dat je als organisatie bonafide en onafhankelijk bent en staat voor kwaliteit waarbij cliënten/slachtoffers kunnen rekenen op deskundigheid, integriteit en transparantie tijdens de behandeling van hun letselschadezaak. Dat geldt voor al onze 14 vestigingen, verspreid over heel Nederland.”

Uitgebreide audit

Om in aanmerking te komen voor het Nationaal Keurmerk Letselschade onderging Jurilex Letselschade een uitgebreide audit. Het auditbureau heeft op basis van de reglementen dossiers gecontroleerd en gekeken of alle bedrijfsonderdelen aan de strenge eisen van het Keurmerk voldoen.

Is Jurilex onafhankelijk, wordt er goed gecommuniceerd en worden voorstellen en rapporten goed met het slachtoffer doorgenomen? Als onderdeel van de kwaliteitseisen wordt ook gekeken naar opleidingseisen van de belangenbehartiger en hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met persoonsgegevens, wordt tijdig het medisch traject gestart en eventuele klachten.

“Door het Nationaal Keurmerk Letselschade ben je verzekerd van goede juridische bijstand door Jurilex Letselschade en kan je je als slachtoffer richten op je herstel.”, aldus Francken.

Gedurende het 15-jarige bestaan loopt Jurilex Letselschade al voor op de richtlijnen van het nieuwe keurmerk. Veel van de Jurilex belangenbehartigers zijn NIVRE-re (register expert) Personenschade en meester in de rechten. Het bijhouden van juridische kennis is dan ook standaard in de Jurilex organisatie.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Belangrijk voor het slachtoffer

Francken: “Het is voor slachtoffers belangrijk om te kunnen vertrouwen op de juiste specialistische kennis bij het afhandelen van hun letselschade. Het is een juridisch en financieel lastig domein, waarbij de gevolgen voor het slachtoffer erg groot kunnen zijn. Het Nationaal Keurmerk Letselschade geeft slachtoffers een eindelijk een houvast om de keuze voor een bonafide partij te maken. De malafide partijen, die op eigen gewin uit zijn, zullen het lastig gaan krijgen. En dat is een goede ontwikkeling.”

Volgens Francken mag het Nationaal Keurmerk Letselschade gezien worden en mag de bekendheid ervan veel groter worden. “Het zou goed zijn als De Letselschade Raad veel meer de media opzoekt en bijvoorbeeld op radio, TV en internet het Keurmerk verder onder de aandacht brengt. Letselschade staat regelmatig negatief in het nieuws en het zou goed zijn om juist deze positieve ontwikkeling te belichten.

Er zijn veel kwalitatief goede partijen en het Nationaal Keurmerk Letselschade zou die een podium moeten geven. Slachtoffer hebben recht op goede juridische bijstand en het NKL helpt hun kiezen voor Jurilex.”

Jurilex Letselschade, een landelijk letselschade expertise bureau met 14 vestigingen staat al 15 jaar slachtoffers bij. Jurilex Letselschade, persoonlijker wordt het niet!

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Man stort beton met een mortelslangMeerdere kaarsen ter nagedachtenis aan een overledene Call Now Button