Bijzondere (motor)voertuigen en art. 185 Wegenverkeerswet

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Uit art. 185 Wegenverkeerswet (WvW) vloeit voort dat de eigenaar van een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden gehouden is de schade te vergoeden bij een verkeersongeval met een ongemotoriseerde deelnemer aan het verkeer, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht. Als er sprake is van eigen schuld aan het ongeval aan de zijde van de ongemotoriseerde dan kan er nog wel eens een discussie ontstaan over de te vergoeden schade.

Art. 185 WvW en de 50% regel

Art. 185 WvW beoogd echter kwetsbare deelnemers aan het verkeer te beschermen tegen de gevaren van het gemotoriseerde verkeer. Daarom is de 50% regel in het leven geroepen. Dit houdt in dat in ieder geval 50% van de geleden schade van de ongemotoriseerde wordt vergoed ongeacht de mate van eigen schuld. Bij kinderen jonger dan 14 jaar is dit 100%. Deze regel gaat niet op als de schade opzettelijk of met aan opzet grenzende roekeloosheid is veroorzaakt door de ongemotoriseerde. De bewijslast ligt hier bij de gemotoriseerde deelnemer aan het verkeer.

Als art. 185 WvW van toepassing is heb je als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer al snel in ieder geval recht op vergoeding van 50% van je schade. Deze regel geldt niet als er sprake is van twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Het is dus van belang om te weten wat er wordt verstaan onder een motorrijtuig en wanneer art. 185 WvW van toepassing is.

 

Welke voertuigen worden gezien als motorrijtuigen?

Volgens de Wegenverkeerswet is een motorrijtuig een voertuig dat uitsluitend of mede wordt voortbewogen door een mechanische of elektrische kracht, met uitzondering van voertuigen die zich voortbewegen over het spoor en fietsen met trapondersteuning.
Een bromfiets is een motorrijtuig op twee, drie of vier wielen dat maximaal 45 km/h kan. Een snorfiets is een motorrijtuig met een maximum snelheid van 25 km/h.

Maar hoe zit het nou met de pedelec fiets, E-bike, segway, stint, elektrische step en scootmobiel? Welke worden gezien als motorrijtuig en welke niet? Wij zetten het op een rijtje voor je:

  • Pedelec fiets: Dit is een fiets met enkel trapondersteuning tot 25 km/h. Dit wordt niet gezien als een motorrijtuig.
  • E-bike: Dit een elektrisch aangedreven fiets die ook kan rijden zonder daarbij te trappen. Als de E-bike tot 25 km/h kan rijden dan heet het een snorfiets. Als de E-bike harder kan dan 25 km/h dan valt het onder de bromfiets.
  • Speed-pedelec fiets: Dit is een elektrische bromfiets met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht aanhoudt nadat 25 km/h is bereikt. Dit valt dus onder een motorrijtuig.
  • Segway: Dit is een elektrisch aangedreven voertuig met een maximum snelheid van 25 km/h.
  • Stint fiets: Dit is een elektrisch aangedreven bolderwagen met een maximum snelheid van 25 km/h.
  • Elektrische step: Dit is een elektrisch aangedreven step die uit zichzelf kan rijden met een gaspedaal.
  • Scootmobiel: Dit is een elektrisch aangedreven voertuig dat uit zichzelf kan rijden met een gaspedaal.

Verzekeringsplicht voor motorrijtuigen

Rekening moet worden gehouden dat, behalve de Pedelec fiets, in bovenstaande gevallen allemaal sprake is van een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet. Dit houdt dus ook in dat er een verzekeringsplicht geldt voor al deze voertuigen op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Als met deze voertuigen een verkeersongeval wordt veroorzaakt met een ongemotoriseerde dan zal art. 185 WvW van toepassing zijn. Dat houdt ook in dat een ongeval tussen een auto en een van bovenstaande motorrijtuigen wordt gezien als een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers en dan is art. 185 WvW niet van toepassing. De 50% regel gaat dan niet op. Het is dus van belang dat dergelijke voertuigen goed verzekerd zijn, zodat je niet voor onverwachte hoge kosten komt te staan.

Juridisch advies bij letselschade

Bent u betrokken geweest bij een ongeval met een van bovenstaande motorrijtuigen en heeft u daarbij letsel opgelopen? Neem contact met ons op. Dan gaan we kijken of we wat voor ukunnen betekenen.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button