De berekening van overlijdensschade na een ongeval

Gepost 30-11-2023

Een sterfgeval door een ongeval heeft een grote impact op de nabestaanden, vooral als een geliefde overlijdt door handelen waarvoor een derde aansprakelijk is. De schade die de nabestaanden op de veroorzaker van het ongeval kunnen verhalen noemen we overlijdensschade. Daarover gaat dit artikel van Jurilex Letselschade.

Het berekenen van overlijdensschade

Het berekenen van overlijdensschade kan complex zijn. Om een belastende schaderegeling voor nabestaanden te voorkomen, heeft een werkgroep van De Letselschade Raad een model voor de berekening van overlijdensschade ontwikkeld.

Het rekenmodel, dat is gebaseerd op data van het Nibud, draagt bij aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Zowel belangenbehartigers, zoals Jurilex, en verzekeraars, volgen deze richtlijn.

Verschillende situaties

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade voorziet in een rekenmethodiek voor allerlei soorten gezinnen en situaties, zoals:

 • Gezinnen met twee volwassenen, waarbij één volwassene overlijdt
 • Gezinnen met twee volwassenen, waarbij beide volwassenen overlijden
 • Eenoudergezinnen, waarbij de volwassene overlijdt
 • Co-ouderschapsituaties, waarbij één van de twee volwassenen overlijdt

De richtlijn wordt periodiek geëvalueerd en geïndexeerd door deskundigen op het gebied van overlijdensschade. Jurilex Letselschade is van mening dat de richtlijn een nuttige bijdrage levert aan de rechtszekerheid van nabestaanden.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

De hoogte van de overlijdensschade

Bij het vaststellen van de te verhalen schade wordt uitgegaan van het netto besteedbare gezinsinkomen voor en na het overlijden. Dat bedrag wordt vervolgens verminderd met een vastgesteld percentage weggevallen uitgaven die verband houden met het overlijden. Bij deze vaststelling wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, het gezinsinkomen, het aantal gezinsleden en de leeftijden van de kinderen.

Als er na het overlijden sprake is van één of meerdere uitkeringen, bijvoorbeeld van een levensverzekering, kan er een zogenaamde voordeelverrekening op het schadebedrag plaatsvinden. Dat geldt echter niet voor alle uitkeringen. De uitkering van affectieschade is daar bijvoorbeeld van uitgesloten.

Meer weten?

Hoewel de richtlijn belangrijke handvatten biedt bij de berekening van overlijdensschade, is deskundige begeleiding van een belangenbehartiger noodzakelijk. U kunt daarvoor terecht bij Jurilex Letselschade. Ons kantoor beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade, waardoor u ervan verzekerd bent dat u wordt geholpen door een échte letselschadespecialist.

Jurilex Letselschade beschikt over vestigingen in heel Nederland, dus er is altijd een expert van Jurilex bij u in de buurt. Heeft u een vraag over overlijdensschade, of over een andere vorm van letselschade? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button