Het regelen van letselschade van een kind: waar moet u als ouder op letten?

Gepost 16-03-2023

Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder dat je kind letselschade oploopt bij een ongeval. Helaas komt het regelmatig voor, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Jurilex Letselschade treedt dan als belangenbehartiger op namens de ouders en het kind. In dit artikel leggen we uit hoe dat in z’n werk gaat.

Letselschade bij minderjarigen

Bij de vergoeding van letselschade van een kind staat de bescherming van de belangen van de minderjarige centraal. De kantonrechter is bij de schaderegeling betrokken en ‘kijkt mee over de schouders’ van de regelende partijen. Om te voorkomen dat schadevergoeding wordt aangewend voor andere doeleinden dan het minderjarige slachtoffer, dienen voorschotten te worden gestort op een bankrekening met een BEM-clausule.

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Van zo’n bankrekening kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld worden opgenomen. De BEM-clausule beschermt dus het geld van het kind, totdat het 18 jaar wordt. Dan is het kind vrij om zelf over de schadevergoeding te beschikken.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Het openen van een BEM-rekening

De ouders zijn dus verplicht om een rekening met BEM-clausule te openen om voor hun kind schadevergoeding te kunnen ontvangen. Het openen van zo’n bankrekening is mogelijk bij alle grotere Nederlandse banken.

Voor het opnemen van geld van een BEM-rekening, bijvoorbeeld voor verzorgingskosten van het kind, moeten de ouders via een verzoekschrift toestemming vragen aan de kantonrechter.

In het verzoekschrift wordt onderbouwd waarom een deel van de schadevergoeding vrijgegeven moet worden. De kantonrechter toetst of het bedrag ten gunste van het kind zal worden besteed.

Afwikkeling van de schade van het kind

Wanneer wij namens de ouders en het kind met de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval overeenstemming hebben bereikt over de totale schadevergoeding ten behoeve van het kind, dan moet ook het schikkingsvoorstel worden bekrachtigd door de kantonrechter.

Daarna wordt het eindbedrag op de BEM-bankrekening gestort. Zodra het kind meerderjarig is, wordt de BEM-clausule opgeheven.

Meer informatie en advies

Als u meer informatie wilt over de werkwijze van de kantonrechter in letselschadezaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, kunt u kijken op Rechtspraak.nl.

Wilt u advies over uw letselschadezaak? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Letselschade door een sportongeval; heb ik recht op schadevergoeding?Wanneer is werkgever aansprakelijk voor letselschade? Call Now Button