Aansprakelijkheid motorrijtuig artikel 185 wegenverkeerswet

Gepost 28-03-2023

Zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, zijn in het drukke Nederlandse verkeer kwetsbaar ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Ze lopen meer risico om gewond te raken als er even niet goed wordt opgelet en er een ongeval ontstaat.

Daarom worden ze in de wet extra beschermd. Het gaat om regels omtrent de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, die zijn neergelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Risicoaansprakelijkheid

Op grond van artikel 185 Wvw is bij een ongeval tussen een motorvoertuig en een zwakkere verkeersdeelnemer de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk, ook als het ongeval buiten zijn schuld is ontstaan.

De bestuurder is aansprakelijk op grond van zijn rol als gemotoriseerd verkeersdeelnemer en niet – zoals gebruikelijk in het aansprakelijkheidsrecht – op basis van het schenden van een norm, zoals een verkeersregel. Deze vorm van aansprakelijkheid heet ‘risicoaansprakelijkheid’.

Overmacht

Kinderen tot 14 jaar worden nog eens extra in bescherming genomen. Bij een ongeluk met een motorrijtuig is de gemotoriseerde weggebruiker altijd volledig aansprakelijk. Als de niet-gemotoriseerde weggebruiker ouder is dan 14 jaar, dan geldt een aansprakelijkheid van tenminste 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker.

Alleen wanneer de automobilist geen enkel verwijt valt te maken over de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen, kan de rechter anders beslissen. Het gedrag van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer moet dan zo onverwacht zijn geweest dat de automobilist hiermee geen rekening kon houden.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Billijkheidscorrectie

Nadat de verdeling van aansprakelijkheid is vastgesteld, bijvoorbeeld op grond van de bovenstaande 50%-regel, kan de zogenaamde ‘billijkheidscorrectie’ leiden tot een hogere schadevergoedingsplicht. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Vaak leidt de ernst van de letselschade ertoe om op grond van de billijkheidscorrectie een hoger percentage van de schade te vergoeden dan 50%.

Juridische hulp bij letselschade

Wanneer je als voetganger of fietser slachtoffer bent geworden van een aanrijding met een motorrijtuig, dan heb je in de meeste gevallen recht op volledige schadevergoeding. Zoek je juridische hulp bij het verhalen van letselschade? Naam dan contact op met Jurilex Letselschade.

Gerelateerde artikelen

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Wanneer is werkgever aansprakelijk voor letselschade?Wat is zorgschade? De vergoeding van zorg, voorzieningen en hulpmiddelen Call Now Button