Verschillende vormen aansprakelijkheid uitgelegd

Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Het recht op schadevergoeding van iemand die letselschade heeft opgelopen, is gebaseerd op de aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade.

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende vormen van aansprakelijkheid, ieder met z’n eigen regels en voorwaarden. In dit artikel zetten we de verschillende soorten aansprakelijkheid op een rij.

Wanneer aansprakelijkheid?

We spreken van aansprakelijkheid als een derde (rechts)persoon verantwoordelijk is voor uw schade. Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, moet deze wederpartij uw schade vergoeden.

Het ontvangen van een schadevergoeding gaat niet vanzelf. De veroorzaker moet eerst aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheid staat vervolgens pas vast als deze erkend wordt door de wederpartij of als dat beslist wordt door de rechter.

Er zijn twee algemene vormen van aansprakelijkheid, namelijk contractuele aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst. Een voorbeeld is medische aansprakelijkheid, waarbij een arts schade toebrengt aan zijn patiënt en daarbij de behandelingsovereenkomst heeft geschonden.

Eventuele (letsel)schade die daardoor ontstaat kan de benadeelde vorderen op de veroorzaker. Er wordt dan gesproken van wanprestatie (art. 6:74 BW). De pleger van een wanprestatie dient de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid is aansprakelijkheid die optreedt als er een wettelijke norm wordt geschonden, waardoor letselschade ontstaat. Een voorbeeld is verkeersaansprakelijkheid, waarbij de veroorzaker van een ongeval een wettelijke norm uit de Wegenverkeerswet heeft geschonden en een ander daarbij schade heeft berokkend.

Deze normschending noemen we een onrechtmatige daad (art. 6:102 BW). De pleger van een onrechtmatige daad dient de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Risicoaansprakelijkheid

Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is risicoaansprakelijkheid, omdat deze niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde hoedanigheid.

Risicoaansprakelijk zijn bijvoorbeeld:

  • Ouders of voogden voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen onder de veertien jaar oud (artikel 6:169 lid 1 BW). Voor kinderen tussen veertien en zestien jaar oud zijn de ouders en voogden ook aansprakelijk, behalve als hen niet kan worden verweten dat zij de daad niet hebben voorkomen (artikel 6:169 lid 2 BW)
  • Werkgevers voor de fouten van werknemers, als het gedrag van de werknemer deel uitmaken van de overeengekomen werkzaamheden (artikel 6:170 BW);
  • De eigenaar van een woning of een bedrijfspand, als door een gebrek aan het pand een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW)
  • De beheerder van een weg, als door een gebrek aan die weg een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW)
  • De eigenaar van een dier, als deze schade aan een ander toebrengt (artikel 6:179 BW)

Advies

Heeft u schade opgelopen door toedoen van een ander, en wilt u uw schade op de wederpartij verhalen? Dan is het verstandig om gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen.

Bij Jurilex Letselschade werken letselschadejuristen die thuis zijn in het aansprakelijkheidsrecht.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button