Verschillende vormen aansprakelijkheid uitgelegd

Gepost 27-02-2023

Het recht op schadevergoeding van iemand die letselschade heeft opgelopen, is gebaseerd op de aansprakelijkheid van de veroorzaker van de schade.

Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende vormen van aansprakelijkheid, ieder met z’n eigen regels en voorwaarden. In dit artikel zetten we de verschillende soorten aansprakelijkheid op een rij.

Wanneer aansprakelijkheid?

We spreken van aansprakelijkheid als een derde (rechts)persoon verantwoordelijk is voor uw schade. Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, moet deze wederpartij uw schade vergoeden.

Het ontvangen van een schadevergoeding gaat niet vanzelf. De veroorzaker moet eerst aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheid staat vervolgens pas vast als deze erkend wordt door de wederpartij of als dat beslist wordt door de rechter.

Er zijn twee algemene vormen van aansprakelijkheid, namelijk contractuele aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst. Een voorbeeld is medische aansprakelijkheid, waarbij een arts schade toebrengt aan zijn patiënt en daarbij de behandelingsovereenkomst heeft geschonden.

Eventuele (letsel)schade die daardoor ontstaat kan de benadeelde vorderen op de veroorzaker. Er wordt dan gesproken van wanprestatie (art. 6:74 BW). De pleger van een wanprestatie dient de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid is aansprakelijkheid die optreedt als er een wettelijke norm wordt geschonden, waardoor letselschade ontstaat. Een voorbeeld is verkeersaansprakelijkheid, waarbij de veroorzaker van een ongeval een wettelijke norm uit de Wegenverkeerswet heeft geschonden en een ander daarbij schade heeft berokkend.

Deze normschending noemen we een onrechtmatige daad (art. 6:102 BW). De pleger van een onrechtmatige daad dient de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Risicoaansprakelijkheid

Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is risicoaansprakelijkheid, omdat deze niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde hoedanigheid.

Risicoaansprakelijk zijn bijvoorbeeld:

 • Ouders of voogden voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen onder de veertien jaar oud (artikel 6:169 lid 1 BW). Voor kinderen tussen veertien en zestien jaar oud zijn de ouders en voogden ook aansprakelijk, behalve als hen niet kan worden verweten dat zij de daad niet hebben voorkomen (artikel 6:169 lid 2 BW)
 • Werkgevers voor de fouten van werknemers, als het gedrag van de werknemer deel uitmaken van de overeengekomen werkzaamheden (artikel 6:170 BW);
 • De eigenaar van een woning of een bedrijfspand, als door een gebrek aan het pand een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW)
 • De beheerder van een weg, als door een gebrek aan die weg een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW)
 • De eigenaar van een dier, als deze schade aan een ander toebrengt (artikel 6:179 BW)

Advies

Heeft u schade opgelopen door toedoen van een ander, en wilt u uw schade op de wederpartij verhalen? Dan is het verstandig om gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen.

Bij Jurilex Letselschade werken letselschadejuristen die thuis zijn in het aansprakelijkheidsrecht.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde artikelen

Misschien vindt u deze artikelen ook interessant:

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Economische kwetsbaarheid door letselschadeFiscale aandachtspunten bij letselschade: uw schadevergoeding is geen inkomen! Call Now Button