Aansprakelijkheid bij letsel door vuurwerk

Picture of Jan Willem Berg

Jan Willem Berg

Inhoud

Elk jaar op 1 januari zijn de Nederlandse ziekenhuizen weer druk met het behandelen van vuurwerkslachtoffers. Slachtoffers lopen vooral (brand)wonden op aan handen en armen, maar ook (blijvend) oogletsel komt regelmatig voor. Het staat vast dat er aan het afsteken of aanschouwen van vuurwerk risico’s verbonden zitten. Daarom rijst vaak de vraag bij vuurwerkslachtoffers: kan ik mijn schade ergens verhalen?

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid moet er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties:

  • er is vuurwerk door een ander afgestoken en hierdoor heb jij letsel opgelopen.
  • je hebt zelf vuurwerk afgestoken en hierdoor heb jij letsel opgelopen.

Letsel door vuurwerk wat een ander heeft afgestoken

Het afsteken van vuurwerk is in Nederland toegestaan, mits het tussen 31 december vanaf 18.00 uur ’s avonds en 1 januari 2.00 uur ’s nachts wordt afgestoken en het legaal vuurwerk betreft. Het is afhankelijk van de omstandigheden of een persoon aansprakelijk is voor schade als gevolg van het door hem afgestoken vuurwerk. Wordt er legaal vuurwerk volgens de veiligheidsinstructies afgestoken, en in of net buiten het genoemde tijdsbestek? Dan zal een slachtoffer zijn schade niet zo snel kunnen verhalen op degene die het vuurwerk af heeft gestoken.

Kan het slachtoffer bewijzen dat hij letsel heeft opgelopen door illegaal vuurwerk wat afgestoken is door een ander? Dan is de kans groter dat de schade verhaald kan worden. Op het moment dat iemand vuurwerk afsteekt, zonder de veiligheids- en gebruiksinstructies te hanteren, zal de schade ook sneller verhaald kunnen worden. Dit moet wel bewezen worden door het slachtoffer.

 

Letsel door vuurwerk wat je zelf hebt afgestoken

Wanneer je zelf vuurwerk afsteekt en hierbij letsel oploopt, kan er wellicht aansprakelijkheid zijn bij de vuurwerkhandelaar of producent. Op grond van productaansprakelijkheid, geregeld in artikel 6:185 BW, is de producent aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

Een voorbeeld van gebrekkig vuurwerk is vuurwerk dat op dat op een te geringe hoogte ontploft dan in de gebruikersinstructies wordt vermeld. Dit gebeurde er bijvoorbeeld bij een vrouw die haar oog verloor door gebrekkig vuurwerk. Een zogenaamde ‘mijn’ met de naam ‘Sky Dancer’ ontplofte op minder dan 5 meter hoogte, wat niet stond vermeld in de gebruiksaanwijzing. De producent is met succes aansprakelijk gesteld voor de schade (bekijk hier de uitspraak).

Het aansprakelijk stellen van een vuurwerkproducent is complex, maar zeker wel mogelijk. Let wel; je bent verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid. Als je je niet aan de vermelde veiligheids- en gebruiksinstructies houdt en/of er is sprake van onzorgvuldig of roekeloos handelen, dan is het logischerwijs niet mogelijk om een derde hiervoor aansprakelijk te houden.

Verzekeringsplicht voor motorrijtuigen

Rekening moet worden gehouden dat, behalve de Pedelec fiets, in bovenstaande gevallen allemaal sprake is van een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet. Dit houdt dus ook in dat er een verzekeringsplicht geldt voor al deze voertuigen op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Als met deze voertuigen een verkeersongeval wordt veroorzaakt met een ongemotoriseerde dan zal art. 185 WvW van toepassing zijn. Dat houdt ook in dat een ongeval tussen een auto en een van bovenstaande motorrijtuigen wordt gezien als een verkeersongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers en dan is art. 185 WvW niet van toepassing. De 50% regel gaat dan niet op. Het is dus van belang dat dergelijke voertuigen goed verzekerd zijn, zodat je niet voor onverwachte hoge kosten komt te staan.

Juridisch advies bij letselschade

Heb jij letsel opgelopen door vuurwerk? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via de virtuele assistent casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit eerstvolgende werkdag. 

Contactformulier

Call Now Button